TDB
Önemli Tarihler

Dr. A. Burak Çankaya

Diş Çekim Sanatı

Diş çekimi muhtemelen dünyada en sık uygulanan oral cerrahi prosedürü iken, diş hekimliğinde en basit işlemlerden biri olabildiği gibi teknik olarak en zorlu yöntemlerden biri de olabilir. Diş çekimi, fizik, mekanik ve cerrahi ile ilgili temel prensipleri içerir. Diş hekimi, çekim tekniklerini tam olarak anlamalı ve ustalaştırmalıdır. Dokular ve yanaklarla sınırlanmış dil ve alt çene hareketleriyle daha da komplike olan ağız kavitesinin kemik ve yumuşak dokularını içine alan diş çekimi temelde cerrahi bir müdahale olup özellikle ağız kavitesinin farenks yoluyla larenks ve özafagusa açılması, operasyon sahasının tükürükle devamlı temasta oluşu ve insan vücudunda bulunan mikroorganizmaların varlığı ve nihayet bu sahanın vital merkezlere yakın olması bu işlemin ne kadar önemli olduğunu göstermektedir. Hekim her diş çekimini sert ve yumuşak dokulara mümkün olan en az travma ile sonuçlandırmaya çalışmalı, her diş çekiminin kendi içinde özel olduğunu unutmamalı, çekim sırasında veya sonrasında görülebilecek komplikasyonları öğrenmiş olduğu ideal ve doğru teknikleri olguya göre değiştirebilmelidir.

1995 yılında Kadıköy Anadolu Lisesi’nden, 2000 yılında İstanbul Üniversitesi Dişhekimliği’nden mezun oldu. 2009-2010 yılları arasında Klinikum Osnabrück der Klinik für Mund-, Kiefer-, Gesichtschirurgie bölümünde misafir öğretim üyesi olarak görev yaptı. 2012 yılında Doçent. Dr. ünvanını aldı. Mesleki ilgi alanları arasında; dental anestezi, diş çekim teknikleri, çocuk diş hekimliği cerrahisi ve kemik oluşturma teknikleri yer almaktadır.