TDB
Önemli Tarihler

Prof. Dr. Bülent Kurtiş

Estetik Bölge İmplantasyonunda Optimal Sonuçlar İçin İki Önemli İşlem: Yumuşak ve Sert Doku Uygulamaları

İmplant destekli restorasyonlar için yıllardır yüksek bir sağ kalım ve uzun süreli başarı oranları bildirilmiş olmasına rağmen son yıllarda estetik bölgedeki implant komplikasyonları, başarısızlıkları ve mutsuz hasta sayısında oldukça artış olduğu gözlenmektedir. Estetik problemlerin çoğunluğunun orjininde pre-operatif estetik risk değerlendirme analizinin (E.R.A.) eksikliği ve yetersiz yapılan veya hiç yapılmayan düzeltici cerrahi uygulamaların bulunduğu söylenebilir. En yaygın olarak yapılan hatalardan biri implantların üç boyutlu olarak doğru yerleştirilmemesidir (mesio-distal, kurono-apikal ve oro-fasial yönlerde). Aks hatalarını da barındıran bu malpozisyonlar ve uygun olmayacak şeklide fazla sayıda ve yanlış alanlara yerleştirilen implantlar ön bölgede ciddi estetik problemlere yol açmaktadır. İmplant yerleştirilme sırasındaki yetersiz alveoler kemik hacmi implant başarısızlıkları için çok önemli bir risk faktörüdür ve estetik açıdan yeterli olan keratinize doku genişliği ve dişeti bağ dokusu hacmi de özellikle anterior bölgeye yerleştirilen implantların uygun estetik görünümünü sağlamak için kesinlikle gereklidir. Estetik bölgede gördüğümüz implant başarısızlıkları, bu bölgelerin implant dişhekimliğinde en karmaşık ve mücadelesi zor alanlar olduğunu ve bu konuda da oldukça deneyimli olmamız gerektiğini bizlere hatırlatmaktadır. Bu konferansın temel amaçları uygun rejeneratif cerrahi operasyonları kullanarak yapılan yumuşak ve sert doku ogmentasyonlarının önemini anlamak ve implantları daha doğu yerleştirmek amacıyla yapılan cerrahi metodları tartışmaktır.

1968 yılında Ankara’ da doğdu. İlk ve orta öğretimini Ankara’da tamamladı. 1986 yılında girdiği Ankara Üniversitesi Dişhekimliği Fakültesi’nden 1991 yılında dönem üçüncüsü olarak mezun oldu. Aynı yıl Gazi Üniversitesi Dişhekimliği Fakültesi Periodontoloji Anabilim Dalı’nda doktora eğitimine başladı. 1996 yılında “Deneysel Periodontal Defektlerde Uygulanan Kolajen Membranların Yönlendirilmiş Doku Rejenerasyonu Tekniği İçerisindeki Etkinlikleri ve Rezorbsiyon Özelliklerinin İncelenmesi” başlıklı tez çalışması ile doktorasını tamamladı. 2003 yılında Gazi Üniversitesi Dişhekimliği Fakültesi’nde doçent, 2008 yılında ise profesörlük ünvanı aldı. 2013 yılında ERASMUS çerçevesinde University of Szeged, Faculty of Dentistry’ de “Ultrasonic Piezoelectric Surgery Systems; Using Principles, Indications, Advantages and Disadvantages” konulu dersler vermiştir. European Federation of Periodontology (EFP), International Team for Implantology (ITI) ve Türk Periodontoloji Derneği üyesidir. ITI birliğinde Fellow olarak görev yapmaktadır. Bugüne kadar basılmış olan 28’ si yurtdışı ve 22’si ise yurtiçi olmak üzere toplam 50 yayını mevcuttur. Periodontal cerrahi, sinüs cerrahisi ve piezo cerrahi yöntemler konusunda birçok konferans ve kurslar vermiştir. Temel ilgi alanları periodontal cerrahi, mukogingival cerrahi, sinüs yükseltme cerrahisi, kemik ogmentason işlemleri ve piezocerrahi yöntemlerdir.