TDB
Önemli Tarihler

Prof. Dr. Buket Ayna

DİŞHEKİMLİĞİNDE ÇOCUK İSTİSMARI VE İHMALİ
Dünya Sağlık örgütü (WHO) çocuk istismarı ve ihmalini, çocuğun sağlık, yaşam, gelişim veya onuruna fiili veya potansiyel olarak zarar veren, her türlü fiziksel, cinsel, duygusal istismar, ihmal veya ihmalkâr davranışlar ve diğer tüm sömürüler olarak tanımlar.
Çocuk istismarı ve ihmali ciddi bir halk sağlığı sorunudur ve tüm ülkelerde olduğu gibi ülkemizde de karşılaşılan bir durum olup,  multidisipliner yaklaşım gerektiren, karmaşık ve hassas bir konudur.
Çocuk istismarı vakalarında, orofasiyal yaralanmaların yüksek oranda görülmesinden dolayı, diş hekimleri şüpheli vakaların tanı ve bildiriminde önemli role sahiptir. Türkiye’ de diş hekimleri, hukuki, ahlaki ve etik açıdan çocuk istismarı ve ihmali şüphesini yetkili makamlara bildirmekle yükümlüdür.
Birçok çalışmada, diş hekimlerinin çocuk istismarı ve ihmali vakalarının tanı ve bildiriminde yeterli eğitimi aldıklarını düşünmediği ve bu sebeple diş hekimlerinin çoğunun şüpheli vakalarda bildiriminde bulunmadığı görülmektedir. Bu nedenle, şüpheli vakalarda bulguların nasıl değerlendirileceği, bildirim yükümlülüğü ile ilgili kanunlar ve şüpheli vakaların bildirimi için izlenmesi gereken prosedürler hakkında çocuk istismarı eğitimine ve sürekli eğitim kurslarına ihtiyaç vardır.

Prof. Dr. Buket Ayna
1973 yılında Bingöl’de doğdu. İlk, orta ve lise öğretimini Diyarbakır’da tamamladı. 1995 yılında Dicle Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi’nden mezun oldu. 2001 yılında D.Ü. Sağlık Bilimleri Pedodonti Doktora Programını bitirdi. 2004 yılında Dicle Üniversitesi, Diş Hekimliği Fakültesinde, Pedodonti Anabilim Dalında Yardımcı Doçent, 2011 yılında Doçent, 2019 yılında ise Profesör oldu. Halen Dicle Üniversitesi, Diş Hekimliği Fakültesi, Çocuk Diş Hekimliği Anabilim Dalı’nda görev yapmaktadır. Evli, mutlu, Şevval ve Dara'nın annesidir.