TDB
Önemli Tarihler

Dr. Bora Korkut

ANTERIOR RESTORASYONLARDA KOMPOZİT VS SERAMİK: FIRSATLAR VE SINIRLAMALAR
Direkt kompozit rezin restorasyonlar son yıllarda rezin bazlı materyallerde ve tekniklerde meydana gelen gelişmelere paralel olarak arka dişlerde olduğu kadar ön dişlerde de sıklıkla uygulanmaya başlanmıştır. Doğal diş estetiğini en iyi şekilde taklit edecek restorasyonların oluşturulmasında gerek minimal invazif oluşları, gerekse tek seansta bitirilebilme gibi avantajlarıyla seramik restorasyonların estetik bölgedeki tahtını tehdit eder hale gelmiştir. Kuron kırığı restorasyonları, diastema kapama restorasyonları ve lamina venerler gibi estetik tedavi işlemleri her iki materyalin de uygulama alanlarıdır. Birçok vakada preparasyon dahi yapılmadan ya da çok az bir preparasyon ile uygulanma imkanı veren direkt kompozit ve indirekt seramik restorasyonların doğru endikasyonlarda doğru şekilde uygulanmaları, restorasyonların uzun dönem klinik başarısı için hayati önemdedir. Daha önceleri klinisyenler ve araştırmacılar tarafından indirek seramik restorasyonlara göre dayanıksız olma ve kolay renklenme gibi yoğun eleştirilere maruz kalman kıyaslanan direkt kompozitler, günümüz diş hekimliği uygulamalarında ne durumdadır? Her iki materyal için de uzun süre klinik başarıyı sağlayabilmek için nasıl protokoller uygulanmalı ve klinik pratiğinde nelere dikkat edilmelidir? Bu konuşma da bu sorular ve cevapları, bilimsel kanıta dayalı olarak klinik vakalar üzerinden ele alınacak ve alanında uzman iki konuşmacı tarafından tartışılacaktır.

Dr. Öğr Üyesi Bora KORKUT

1984 Yılında İzmir’ de doğdu.

LİSE öğrenimini Tekirdağ Fen Lisesi’ nde yapmış, üniversite eğitimini ise Marmara Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi’ nde 2008 yılında tamamlamış ve aktif diş hekimliği hayatına başlamıştır.

2015 yılında Marmara Ünivesitesi Diş hekimliği Fakültesi Restoratif Diş Tedavisi Anabilim Dalı’ nda ‘Aşınmış dişlerde boyut değişikliklerinin uzun dönem ölçülebilirliğinin çeşitli metotlarla değerlendirilmesi’ konulu doktora tezini sunmuş ve Doktor Diş Hekimi ve aynı zamanda Restoratif Diş Tedavisi Uzmanı ünvanlarını almıştır.

2009 yılından buyana Marmara Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi Restoratif Diş Tedavisi Anabilim Dalı’ nda DOKTOR ÖĞRETİM ÜYESİ olarak görev yapmaktadır.

Diş aşınmaları, erken çürük lezyonlarının teşhisi ile ilgili ulusal ve uluslararası alanda birçok bilimsel yayınının yanında, restoratif diş hekimliğinde estetik uygulamalar ile ilgili de ulusal ve uluslararası alanda çok sayıda yayını mevcuttur.

2012 yılından bu yana Anterior ve Posterior Direkt Estetik Rezin Restorasyonlar, Dental Fotoğrafçılık ve Diş Beyazlatması ile ilgili ulusal ve uluslararası alanda çeşitli seminer ve kurslar vermektedir.