TDB
Önemli Tarihler

Prof. Dr. Bjorn Klinge

Peri-Implant Hastalıkları

İmplant tedavisinin başarılı bir şekilde gelişim göstermesi hem hastaların yaşam kalitesine hem de diş hekimlerinin mesleki gelişimlerinin ve iş tatmininin birçok yönüne katkıda bulunmuştur. Bu başarı hikâyesini takdir ederken bu tedaviyle ilgili bazı problemlerin altını çizmek de anlamlı görünmektedir. İmplant tedavisinin ardından uzun vadeli sonuçlar bildirilirken hem teknik hem de biyolojik komplikasyonlar genellikle göz ardı edilmiştir. Peri-implant hastalıklarının etiyolojisi ile ilgili olarak farklı görüşler ifade edilmiştir. Hatta bazıları bu durumu klinik bir problem olarak görmezden gelmeyi tercih etmektedir. Bu sunum peri-implant hastalıklarına (yani peri-implant mukoziti ve peri-implantit) ve bunların yönetimine dair genel bir bakışı içermektedir. Peri-implant hastalıklarına yönelik uluslararası ölçekte kabul görmüş hastalık tanımlarının yokluğu, periodontitiste olduğu gibi, epidemiyolojik veriler rapor edilirken peri-implant hastalıklarının oluşumuna yönelik tahminlerin geniş bir çeşitliliğiyle sonuçlanmaktadır. Meslek, doğru bir şekilde teşhis edilmelerinin ardından peri-implant hastalıklarıyla baş etmenin en iyi yolunu bulmak ve tanımlamak için çaba göstermeye devam etmektedir. Peri-implant alanındaki doku koşullarına yönelik farkındalık ve endike eylemler, dental implant tedavisinin uzun vadede başarılı sonuç göstermesi açısından kritik bir öneme sahip gibi görünmektedir.

Professor Björn Klinge Diş Hekimliği derecesini ve Odontoloji alanında Diş doktoru/Doktora derecesini Malmö, İsveç’teki Lung Üniversitesinden almıştır. Stockholm, Karolinska Enstitüsü, Periodontoloji ve İmplant Diş Hekimliği Bölümü,  Diş Hekimliği Departmanında ve Malmö Üniversitesi Odontoloji Departmanında Kıdemli Periodontoloji Profesörüdür. Malmö Üniversitesinde ve Karolinska Enstitüsünde Odontoloji Fakültesinin Dekanlığını da yapmıştır. Periodontoloji alanında lisanslı bir uzmandır ve İsveç Ulusal Sağlık ve Sosyal Yardım ve Dental ve Farmasötik Yararlar Kurulu, TLV için Bilimsel danışmanlık yapmaktadır. İskandinav Periodontoloji Topluluğu Başkanıdır, Avrupa Osseointegrasyon Derneği (EAO) Kurul Üyesi ve Eski başkanıdır ve İsveç Periodontal Topluluğu Eski başkandır. Profesör Klinge Singapur Diş Hastanesinin Fahri Üyesidir, Çin, Ji-Lin Üniversitesi Fahri Profesördür, İsveç Dental Derneğinin ve İsveç Periodontal Derneğinin fahri üyesidir. İsveç Dental Derneği Dergisinin Bilimsel Editörlüğünü yapmaktadır. Araştırma alanları ve ilgili yayınlarında çoğunlukla (PubMed’de mevcuttur) oral-sistemik bağlantı, peri-implantitis ve bilgisayar kılavuzlu implant cerrahisi üzerine yoğunlaşmıştır. 40’tan fazla ülkede uluslararası eğitimler vermiştir. E-mail: bjorn.klinge@ki.se ya da bjorn.klinge@mau.se.