TDB
Önemli Tarihler

Dr. Bilge Hakan Şen

Endodontik Başarının Köşe Taşları
Yaklaşık 80 yıllık bir dönem değerlendirildiğinde, endodontik başarı %31 ile %100 arasında değişmektedir. Bu değişime etki eden biyolojik veya teknik birçok faktör vardır. Biyolojik faktörler arasında kanal tedavisi öncesi pulpanın durumu, periapikal lezyon ve fistül varlığı/yokluğu, endodontik enfeksiyonun şiddeti ve dişin periodontal durumu sayılabilir. Teknik faktörler arasında ise çalışma boyunun seviyesi, kök kanalını şekillendirmenin miktarı, irigasyon solüsyonlarının tipi, kanal dolgusunun kalitesi, koroner restorasyonun tipi gibi faktörler yer alır.
Bu sunumda, tüm bu faktörlerin kanal tedavisinin başarısı üzerine etkisi, klinik ip uçlarıyla beraber anlatılacaktır.

Özgeçmiş
1962 yılında, Mersin’de doğdu.
1986 yılında Ege Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi’nde diş hekimliği eğitimini bitirerek "Diş Hekimi" unvanını aldı.
1990 yılında YÖK bursu kazanarak ACTA Diş Hekimliği Fakültesi Endodonti Bilim Dalı'nda doktora teziyle ilgili ön çalışmalarda bulundu. 
1994 yılında tez çalışmalarını bitirerek "Dr. Med. Dent" unvanını aldı.
1996 yılında TÜBİTAK araştırma bursu kazanarak Connecticut Üniversitesi Sağlık Merkezi Diş Hekimliği Fakültesi Endodonti Anabilim Dalı'nda seri çalışmalar yaptı.
1998 yılında “Doçent” kadrosuna atandı.
1999 yılında, Hans Genet Vakfı ve Avrupa Endodontoloji Birliği tarafından “En Aktif Araştırmacı” olarak seçildi.
2001 yılında Campbell Vakfı’ndan burs alarak Kaliforniya-Los Angeles Üniversitesi Dişhekimliği Fakültesi Endodonti Anabilim Dalı'nda endodontide mantar enfeksiyonlarıyla ilgili seri çalışmalarda bulundu.
2004 yılında ise “Profesör” unvanını aldı.
2013 yılı Ocak ayında emekli oldu.
Ortak araştırmaları ulusal veya uluslararası düzeyde şimdiye kadar 14 ödül aldı.
90’dan fazla makalesi yayımlandı ve yurt içi ve yurt dışında 250’den fazla konferans ve kurs verdi.
Yaptığı araştırmalar 1500’den fazla atıf aldı.
Çeviri editörlüğü yaptığı bir kitap ve katkıda bulunduğu iki kitap mevcuttur.
Özel muayenehanesinde çalışmaya devam ederken diş hekimlerine yönelik modüler endodonti eğitimleri ve kurslarını sürdürmektedir.