TDB
Önemli Tarihler

PROF.DR. Ateş Parlar

ÜST ÇENE ÖN BÖLGE  İMPLANT DESTEKLİ TEK DİŞ RESTORASYONLARDA FARKLI ENDİKASYONLARA GÖRE  PLANLAMADAN  BİTİME TÜM SAFHALAR
              
İmplant destekli protezler içinde  üst çene ön bölgede yapılan tek diş restorasyonları ayrı ve özellikli bir yer tutar. Tek diş restore etmenin avantaj gibi gözüken kolaylıkları diğer taraftan estetiğin  en üst düzeyde önemli olduğu bu bölge için daha fazla risk sunar. Bir yandan implantın kusursuz konumlandırılması gereği, diğer yandan komşu  doğal dişlerle en iyi harmoninin  sağlanması ve nihayet tedavi süreçlerinin  en kısa zamanda tamamlanması  arzusu  derhal implantasyon ve derhal restorasyon gibi  kısaltılmış tedavi protokollerinin de düşünülmesini getirir.  Olgu analizi ve planlama tedavini önemli bir basamağıdır. Kaybedilmiş dişin bulunduğu yerdeki kemik  ve mukoza durumu ve komşu dişlerin özellikleri değerlendirilerek ek cerrahi yöntemlerle sert ve yumuşak doku artırımı işlemlerini planlamak gerekebilir.  Eğer diş henüz kaybedilmemiş ancak kurtarılması mümkün olmadığından çekimine karar verilmiş ise derhal implantasyon  ve derhal restorasyon seçeneği değerlendirilmelidir. Üst çene ön bölgede yapılan implant destekli restorasyonlarda estetiğin yüksek önemi nedeniyle yumuşak dokuların şekillendirilmesinin de ayrı bir önemi vardır.  Sonuç restorasyonun tamamlanmasından önce mukoza şekillendirme işlemleri ile pembe estetiğin de optimize edilmesi gerekir. Farklı endikasyonlar ve değişik olgu örnekleri üzerinden planlamadan bitime kemik ve yumuşak doku artırma işlemleri de dahil olmak üzere cerrahi ve protetik  aşamalar adım  adım  anlatılacaktır

Ankara Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesinden 1982 yılında mezun olan Prof. Dr. Ateş Parlar, aynı yıl,  Gazi Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi’ne asistan olarak girmiştir. 1986 yılında Doktora, 1988 yılında Doçentlik ve 1995 yılında Profesörlük ünvanını almıştır.
1991 yılında, TÜBİTAK Doktora Sonrası Yurtdışı araştırma bursu alarak;  Bern Üniversitesinde, Prof. Dr. Lang ile; 1993 yılında da TÜBİTAK bursu ile Texas Üniversitesinde Prof. Dr. Caffesse ile birlikte bilimsel çalışmalar yürütmüştür. Yaptığı akademik çalışmalar ile 6’sı  Uluslararası, 2’si ulusal olmak üzere 8 adet bilim ve onur ödüllerine layık görülmüştür.
70’i aşkın Yurt dışı ve yurt içi yayını bulunmaktadır.
İmplantoloji, yumuşak doku estetiği, perioplastik cerrahi, mikrocerrahi ve Periodontal Rejenerasyon konularında yurtiçi ve yurtdışında 250 den fazla  kurs vermiştir.
Kongre ve bilimsel toplantılarda sunulmuş 300 kadar, konferans, kurs ve workshop bulunmaktadır. Bu konferans, kurs  ve bildirilerin önemli bir bölümü Amerika, Fransa, İtalya Mısır, İran, Azerbaycan, Hollanda, İsveç, Polonya, Almanya, İsviçre, İspanya, Avusturya, Kıbrıs, Sırbistan, Bosna Hersek, İsrail, Lübnan, Kosova, Macaristan, Hindistan, Ukrayna, Costa Rica, Meksika, Brezilya, Colombia, Çin gibi ülkelerde davetli konuşmacı olarak sunulmuştur.
Prof. Dr. Parlar, European Academy of Periodontology Workshoplarına 1993, 1996, 2002 ve 2008 yıllarında davetli delege olarak katılmış ve Periodontoloji – İmplantoloji çalışma guruplarında delege olarak ülkemizi temsil etmiştir.
2003 ve 2008 yıllarında, ITI Consensus Konferanslarına delege olarak katılan Prof. Dr. Parlar, yine 2008 yılında, Prag ‘ta gerçekleştirilen Avrupa Diş Hekimliği İmplant Eğitimi Workshop ‘ına davetli delege olarak katılarak ülkemizi temsil etmiştir.
TDB Sürekli Diş Hekimliği Eğitimi Yüksek Konseyinde Kurucu Üye olarak görev almış ve 9 yıl boyunca da konseyin üyeliğini yapmıştır.
Pror. Dr. Ateş Parlar, 1994 yılında ITI üyesi olmuş, 2001- 2003 yılları arasında Uluslar arası ITI eğitim komisyonu üyeliği yapmış, 2004 yılında ITI Türk Bölümünü kurmuştur. 2004- 2007 yılları arasında ITI Türk Bölümü kurucu başkanlığını yapmıştır. Aynı zamanda Osseointegrasyon Derneği kurucu üyelerindendir.
Görev süresi boyunca, 6 adet doktora tezine danışmanlık yapan Prof. Dr. Ateş Parlar, 2008 yılı Haziran ayı itibariyle, Gazi Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi’ nden kendi isteğiyle emekli olmuştur. Kurmuş olduğu IDEA®™  çatısı altında ve bağımsız olarak  ImplantMasters®™ ve PerioMasters®™ adları altında  “master class” kurslar vermektedir. 2012 yılından beri ulusal ve uluslararası organizasyonlarla yurtdışında kadavra üzerinde ileri implant cerrahisi kursları vermektedir.  Kurucusu olduğu  PrimaDent®™   Diş Kliniğinde,  Dişhekimi olarak çalışmayı sürdürmektedir.