TDB
Önemli Tarihler

Doç. Dr. Arzu PINAR ERDEM

Topikal Fluorid Uygulamaları

Fluorid, dünyada klinik ve halk sağlığı çalışmalarında diş çürüğünün önlenmesi ve remineralizasyonunda geçmişten günümüze kadar en çok kullanılan ve etkinliği bilimsel olarak kanıtlanmış bir ajandır. Günümüzde,  fluoridin preeruptif etkisinden çok posteruptif etkisinin vurgulanması nedeniyle çeşitli topikal formlarda  bireysel ve profesyonel olarak sıklıkla uygulanmakta; toplumlarda diş çürüğünün önlenmesinde fluorid içeren diş macunlarının kullanılmasının güvenli ve etkili bir halk sağlığı yöntemi olduğu kabul edilmektedir. Bu sunumda; fluoridin çocuk diş hekimliğinde yaş gruplarına ve çürük risk durumlarına göre uygulanma protokolleri, önerilen fluorid preparatları belirtilerek kanıta dayalı bilgiler ışığında sunulacaktır.

Doç. Dr. Arzu PINAR ERDEM, İstanbul Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi’nden 2000 yılında dereceyle mezun oldu ve aynı yıl İstanbul Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi Pedodonti Anabilim Dalı’nda doktora eğitimine başladı. 2006 yılında “Streptococcus mutans ve Streptococcus sobrinus biyofilmlerinde üç farklı fluorid verniğinin fluorid konsantrasyonlarının ve antibakteriyel etkilerinin incelenmesi” konulu doktora tezini tamamladı. Aynı bölümde 2006-2013 yılları arasında Araş.Gör.Dr. olarak çalıştı ve 2013 yılında Doçent ünvanını aldı. Halen aynı bölümde öğretim üyesi olarak görev yapmakta olan Arzu PINAR ERDEM’in Türk Pedodonti Derneği (TPD), European Academy of Pediatric Dentistry (EAPD) ve International Association for Dental Traumatology (IADT) ve International Association for Dental Research (IADR) üyelikleri bulunmaktadır. 2012 yılına ait “American Academy of Pediatric Dentistry’s Paul P. Taylor Award” ödülü vardır. Doç Dr. Arzu PINAR ERDEM’in özel ilgi duyduğu araştırma alanları; koruyucu diş hekimliği, pedodontik endodonti, medikal rahatsızlığı olan çocuklarda ağız diş sağlığı, rejeneratif pulpa tedavileri, dental kök hücreler ve travmadır. Evli ve 2 kız çocuk annesidir.