TDB
Önemli Tarihler

Prof. Dr. Arzu Arı Demirkaya

Ortodontide Yol Kazaları
Ortodontik tedaviler kişiye özgü en uygun estetiği ve en iyi fonksiyonu sağlamayı amaçlayan, uzun süreli tedavilerdir. Zaman faktörü ve büyüme-gelişim tedavinin önemli bileşenlerindendir. Doğru tanı ve ayrıntılı tedavi planı yapılmadığı takdirde, doğru fonksiyon ve uygun estetiğe ulaşmak mümkün olmayabilir. Hastanın rahat algıladığı ve talep ettiği ön diş ve gülüş estetiğinin ötesinde, ortodontik tedavi planı yüz estetiğini iyi bir oklüzyon ve eklem fonksiyonu ile birleştirmeyi hedefler.
Hastanın kooperasyon düzeyi ve biyolojik yanıtı kadar, hekimin bilgi ve deneyimi ile işlemleri usulüne uygun yapması da tedavi komplikasyonlarının oluşmasında rol oynar. Özellikle erişkin tedavilerinde çene eklemi fonksiyon ve disfonksiyonlarının göz ardı edilmesinin ağır sonuçları olabilmektedir.
Bu sunumda tedavi komplikasyonlarının yanı sıra, özellikle tedavi planı hataları ve uygulama eksiklikleri gösterilerek örnekler üzerinde tartışılacaktır.

Dr. Arzu Arı Demirkaya 1992’de İstanbul Üniversitesi’nde dişhekimliği eğitimini, 1999’da Marmara Üniversitesi’nde ortodonti doktorasını tamamladı. 2009’da doçent, 2014’te profesör oldu. 2001-2008 yıllarında Marmara Üniversitesi’nde öğretim üyesi olarak, 2010-2014 yıllarında Özel Dentistanbul Diş Hastanesi ortodonti bölüm başkanı olarak çalıştı. 2014’ten beri Okan Üniversitesi Dişhekimliği Fakültesi Ortodonti anabilim başkanı olarak görev yapıyor. Lingual ortodonti, dudak-damak yarığı tedavisi, nazoalveolar şekillendirme, çene eklemi bozuklukları ve ortognatik cerrahi konularında çalışıyor.