TDB
Önemli Tarihler

Prof.Dr. Angelo Troedhan

CBCT-tabanlı 3D tanı, dijital planlama ve rehberli cerrahi; sonucun tahmin edilebilirliğini önemli ölçüde arttırmaktadır.
Özet:
Her bir hastanın anatomisinin yalnızca iki boyutlu olarak tasvir edilmesi; yanlış tanı ve yanlış planlamaya yönelik yüksek riskler taşımaktadır ve akabinde cerrahi uygulamada öngörülemeyen olaylar meydana gelmektedir ve planlanan protetik tedavide başarısızlık söz konusu olabilmektedir. Denetlenen patolojiler ve anatomik varyasyonlar; endodontik tedavilerde, sinüs kaldırma gibi GBR-cerrahisinde ve implant tedavisinde başarısızlıklara ve aynı zamanda maksiler ve mandibuler alveolar kret’de gereksiz yüksek invazif GBR-operasyonların tercih edilmesine yol açabilir.
Aksine, CBCT 3 boyutlu görüntüleme tabanlı invaziv olmayan dijital iş akışı; kesin tanılamayı mümkün kılar ve arzu edilen prostetik neticeye göre ve çok daha az invaziv olan Piezotome-cerrahi operasyonlar tercih edilerek, tedavinin tamamının simülasyonu esas alınarak ‘‘geriye doğru planlama’’ sayesinde tedavinin daha planlama aşamasında başarısız kalma olasılığını önler.
Ayrıca, en sonra CBCT-teknolojisi; her bir hastanın kemik yoğunluğu ve hacminden ötürü ihtiyaç duyulan implant sayısını tespit etmek için her bir hastanın kemik kalitesinin net bir şekilde belirlenmesini ve rastgele gerçekleştirilen bir klinik deneyde ispat edildiği üzere her bir bireysel durumda anında yüklemenin mümkün olup olmadığına karar verilmesini de mümkün kılmaktadır.
Konferansta radyografik anatomiye ilişkin mevcut bilgiler kısa, temel ve kanıtlara dayalı bir şekilde gözden geçirilecektir ve akabinde rastgele gerçekleştirilen bir klinik deneyin sonuçları ve GBR- ve implant tedavisi vaka raporlarında ele alınan CBCT-tabanlı tedavi planlama ve uygulamaya ilişkin sunum gerçekleştirilecektir.

Adı: Prof. Dr. Angelo Troedhan
Akademik dereceleri: Dr.Dr., PhD, DMD, MD, GP, v.Prof.
v.Profesör Diş Hekimliği Fakültesi Sağlık Bilimi, Vientiane Üniversitesi
v.Profesör Diş Hekimliği Fakültesi Alexandria Üniversitesi
Plastik ve Rekonstrüktif Çene Cerrahisi Uzmanı
Genel Diş Hekimliği, Ağız Cerrahisi ve İmplantoloji Uzmanı
Avusturya Ağız ve Çene Cerrahları Derneği Üyesi
Uluslararası Ultrasonik Cerrahi ve İmplantoloji Akademisi Başkanı
1988 yılında Viyana Üniversitesi/Tıp Fakültesinde MD unvanını elde etmiştir ve 1994 yılında aynı anda Medical University of Vienna ve Dental University of Vienna Avusturya’da Ağız ve Çene Cerrahisi ve Diş Hekimliği uzmanı olarak MD ve DMD unvanlarını elde etmiştir.
Mevcut Üyelikleri:
Yüz Estetiği Merkezi Direktörü – Viyana
“Hietzing” Genel Hastanesi, Ağız ve Çene Cerrahisi ve Diş Hekimliği Bölümünde Kıdemli Cerrah
Viyana Şehri Wilhelminen Hastanesi Travmatoloji Bölümünde (Konsey?) Consiliary CMF-Uzmanı
Eisenstadt Federal Şehri "Brothers of Mercy" Hastanesi (Konsey?) Consiliary CMF-Uzmanı
Uluslararası Ultrasonik Cerrahi ve İmplantoloji Akademisi Başkanı (IAUSI, www.iausi.org/)
TKW Araştırma Grubu Kurucu Üyesi (Dr. Troedhan, Dr. Kurrek/GER, Dr. Wainwright ALMANYA/ABD)
Peertechz.com-Yayınevi tarafından yayınlanan “International Journal of Oral and Craniofacial Science” (IJOCS)’in Yazı İşleri Müdürü Yardımcısı, Alexandria Üniversitesi tarafından yayınlanan  “Alexandria Dental Journal”’ın Yazı işleri Kurulu Üyesi
“Nature - Scientific Reports”, “Dentistry”, “British Journal of Medicine and Medical Research” ve diğer pek çok hakemli derginin daimi eleştirmeni.        
Açıklama:
Prof.Dr.Dr. Angelo Troedhan; travmatoloji, rekonstrüktif ve plastik cerrahi alanlarına odaklanmış olan ve hem Diş Hekimliği hem de Periodontoloji alanında çift uzmanlığı bulunan Kraniomaksillofasiyal Cerrahi uzmanıdır.
Geçmişte bilimsel olarak odaklandığı alan lazer-araştırması olup, 2005 yılından bu yana patentli piezoelektrik cerrahi aletler ve minimal invaziv cerrahi operasyonlar geliştirmiştir ve uluslararası hakemli dergilerde ultrasonik cerrahi cihazlar ve cerrahi protokollerin yanı sıra implant sistemlerine ilişkin sayısız deney sonuçları yayınlamıştır ve rastgele klinik çalışmaları gerçekleştirmiştir. Hâlihazırda Uluslararası Ultrasonik Cerrahi ve İmplantoloji Akademisi Başkanıdır. En son gerçekleştirmiş olduğu bilimsel çalışmanın odak noktası; CBCT-tabanlı tanılama ve minimal invaziv tedavi planlaması için Yapay Zeka tabanlı ve kullanıcı dostu yazılım araçlarının geliştirilmesidir. Kendisi aynı zamanda İsviçre’deki Uluslararası Biomateryal Uzmanları Grubunun daimi bir üyesidir ve OMF-cerrahisi alanında birkaç hakemli derginin Yazı İşleri Müdürü Yardımcısıdır.