Timuçin BAYKUL

Timuçin Baykul 1993 yılında Ankara Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi'nde lisans eğitimini, doktorasını Ağız, Diş, Çene Hastalıkları ve Cerrahisi alanında 1998 yılında tamamlamıştır. 1999-2005 yılları arasında yardımcı doçent, 2005-2010 yılları arasında doçent olarak görev yapan Baykul 2010 yılında profesörlüğünü almıştır. Şu an Ağız ve Çene-Yüz Cerrahisi Birliği Derneği yönetim kurulu başkanı olarak bilimsel çalışmalarını sürdüren Baykul'un ulusal ve uluslararası hakemi dergilerde yayınlanmış pek çok makalesi bulunmaktadır. 

 

Yirmi Yaş Diş Çekiminde Cerrahi Zorluklar, Komplikasyonlar ve Korunma Yolları

 

Diş hekimliği pratiğinin en sık yapılan cerrahi işlemlerinin başında 20 yaş dişlerinin çekimleri gelmektedir. 20 yaş dişleri sürmüş, kısmi gömülü ve tam gömülü olarak görülebilirler. Asemptomatik ya da semptomatik olabilirler. Üçüncü molar dişler, komşu molar dişte periodontal sorunlara, çürük ve kök rezorbsiyonlarına, perikoronit, kist ya da tümöre ve atipik fasiyal ağrı gibi sorunlara yol açabilirler. Asemptomatik olanların çekim kararı ile ilgili bir fikir birliği yoktur. Asemptomatik üçüncü molarlar ile ilgili kabul edilen görüş, yaşamın erken dönemlerinde profilaktik nedenle yapılan çekimlerin komplikasyon potansiyelini ve operasyon sonrası morbiditeyi düşürdüğü yönündedir.

Yirmi yaş dişlerinin çekiminin zorluğunu belirleyen birçok unsur vardır. Dişin gömülülük düzeyi bunların başında gelmektedir. Doğal olarak gömülülük düzeyi arttıkça dişin ulaşılabilirliği azalmakta ve dolayısıyla çekim güçlüğü buna paralel olarak artmaktadır. Çekim güçlüğünün artması komplikasyon potansiyelini de arttırmaktadır. Cerrahi öncesi klinik ve radyolojik değerlendirmeye gereken önemin verilmesi ve zorluk düzeyinin belirlenmesi olası komplikasyonların önüne geçilmesi ve yasal sorunlar ile karşılaşılma ihtimalini azaltacaktır. Bu sunumda cerrahi öncesi zorluğun belirlenmesi, işlem sırasında dikkat edilmesi gerekenler ve komplikasyonların önüne geçilmesi için alınması gereken önlemler tartışılacaktır.