Sevi Burçak ÇEHRELİ

İlk, orta ve lise öğrenimini TED Ankara Koleji’nde tamamladı. Gazi Üniversitesi Dişhekimliği Fakültesi’nden 1999 yılında mezun oldu. Aynı yıl, doktora yapmak üzere Hacettepe Üniversitesi Dişhekimliği Fakültesi Pedodonti Anabilimdalı’nda çalışmaya başladı. 2003 yılında “Alendronat Sodyum’un Vital Diş Pulpası Üzerindeki Histolojik Olarak İncelenmesi” başlıklı tezini tamamlayarak “doktor” ünvanını, aldı. Uzman dişheklimi olarak girdiği Başkent Üniversitesi Dişhekimliği Fakültesi’nde pedodonti departmanını kurdu. 2007 yılında “doçent” , 2012 yılında “ Profesör” ünvanını aldı. 2017 yılında kendi özel kliniğini kurarak burada çalışmaya başladı. Başlıca klinik çalışma alanları “Erken çocukluk çağı çürüğü”, “dental yaralanmalar”,“koruyucu dişhekimliği uygulamaları”dır.

 

Çocuk Diş Hekimliğinde Güncel Koruyucu Yaklaşımlar


Diş çürüğü, tedavi edilebilir olmasına karşın, dünya çapında çocuklarda en sık görülen kronik hastalıktır. Ülkeler, sağlık bütçelerinin oldukça büyük bir kısmını bu hastalığın tedavisi için harcamaktadırlar. Koruyucu uygulamalar, hastalığın özellikle erken yaşlarda ve yıkıcı etkileri oluşmadan kontrol altına alınmasında anahtar rol oynayabilmektedir. Diş hekimliğinde koruyucu yaklaşımlar anne karnında başlayıp düzenli ve efektif olarak devam ettirilmelidir. Diş çürüğünün önlenmesinde yetersiz ağız bakımı ve kötü beslenme gibi etiyolojik faktörleri ortadan kaldırmanın yanında; mine hipoplazileri gibi doğumsal faktörlerin de ele alınması önem taşımaktadır. Bebeklikten başlayarak ergenliğe kadar uygulanabilen florür vernikleri, florürlü jeller ve köpükler, fissür örtücüler, kazeinli preperatlar ve diğer kombine yöntemler sayesinde diş çürüğü oluşumu engellenebilmekte ya da girişimsel tedavi ertelenebilmektedir. “Hastalık yoktur, hasta vardır” bakış açısı ile kişiye özel hazırlanacak koruyucu rejimlerin daha etkin olduğu bilinmektedir. Bu sunumda son zamanlarda medyada florür hakkında aktarılan yanlışların tartışılmasına ek olarak; fissür örtücü gibi klinik uygulamalar için ipuçları ve göreceli olarak dental markete yeni giren preparatların uygulama ve etkinlikleri üzerinde durulacaktır.

 

Malokluzyonlarda Tedavi Zamanlaması Erken mi? Geç mi?


Maloklüzyonların tedavi planlamasında en önemli kararlardan birisi tedavinin zamanlamasıdır. Süt veya karma dişlenme döneminde yapılan erken ortodontik tedaviler hakkında tartışmalı görüşler vardır. Erken ortodontik uygulamaların; büyüme potansiyelinin kullanılması, kompleks tedavi mekaniklerine gereksinimin azaltılması, tedavi stabilitesinin arttırılması gibi avantajları olduğu kadar tedavinin ertelenmesinin daha uygun olacağı durumlar da mevcuttur. Bu sunumda; sıklıkla rastlanılan yer darlığı/fazlalığı, hipodonti, anterior/posterior çapraz kapanışlar, artmış overjet, deepbite/openbite gibi problemlerin ayırıcı teşhisleri, tedavi planlamaları ve erken dönemde uygulanalabilecek interdisipliner yaklaşımlar vakalar üzerinde anlatılacaktır.