Serdar UYSAL

Hacettepe Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi mezunu olan Dr. Uysal, Ağız, Diş ve Çene Radyolojisi eğitimini de aynı fakültede tamamlamıştır. Halen bir öğretim üyesi olarak hizmet ettiği Hacettepe Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi’nde, konvansiyonel radyoloji, dijital görüntüleme, ileri görüntüleme teknikleri ve diş hekimliğinde imaj analizi konuları ile ilgilenmektedir. Hacettepe Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi’nin dergisi Clinicle Dentistry and Research’de editör yardımcılığı görevini yapmaktadır.

 

Klinik Uygulamalarda Konik Işınlı Bilgisayarlı Tomografi

 

Ortodontik tanı ve tedavi planlamasının oluşturulması ve tedavi sonuçlarının değerlendirilmesinde radyolojik görüntüleme teknikleri önemli yer tutmaktadır. Ortodontide çok çeşitli radyolojik teknikler kullanılmaktadır. Son yıllarda konik ışınlı bilgisayarlı tomografi ortodontik cerrahinin planlanmasında sıklıkla kullanılmaya başlamıştır. Konik ışınlı bilgisayarlı tomografi; yüz iskeletinin morfolojisinin tanımlanmasında, büyüme yönünün belirlenmesinde, tedavi planlamasında ve sonuçlarının değerlendirilmesinde, temporomandibular eklem hastalıklarının tanısında, çene kemiklerinin ilişkilerinin üç boyutlu olarak değerlendirilebilmesinde, dudak-damak yarıklarında, ektopik dişlerin konumlarının belirlenebilmesinde, kök rezorpsiyonlarının saptanmasında, anatomik yapıların boyut değişikliği ve yönünün tespit edilebilmesinde, havayolu analizinde etkin olarak kullanılmaktadır.
Konik ışınlı bilgisayarlı tomografinin kullanımında radyasyonun olumsuz etkileri gözönünde bulundurulmalı ve hastaların minimum x-ışınına maruz kalması sağlanmalıdır.