Sema BELLİ

Marmara Üniversitesinden mezun oldu. Selçuk Üniversitesi, Dişhekimliği Fakültesi, Diş Hastalıkları ve Tedavisi Anabilim Dalı’nda doktora yaptı. Aynı Anabilim Dalında ‘Doçent’, Endodonti Anabilim Dalı’nda ‘Profesör’ oldu. Tokyo Medikal ve Dental Üniversitesi ve Georgia Tıp Fakültesi'nde misafir araştırmacı olarak çalıştı. Dental kompozitler, adezivler, cam veya polietilen fiber materyaller, geniş kavitelerin konservatif restorasyonu, endodontik tedavili dişlerin restorasyonu, post ve kor restorasyonlar, sonlu eleman analizi çalışmaları, endodontik yüzeylerde adezyon, biyouyumluluk, biyomimetik dişhekimliği konularında çalıştı. Halen aynı üniversitede Endodonti Anabilim Dalı’nda Öğretim Üyesi'dir.

 

En iyi post restorasyon, gerçekten post’un hiç kullanılmadığı bir restorasyon olabilir mi?


Postlar diş kökünden destek alarak kor yapısı oluşturmak ve sonradan yapılacak olan protetik restorasyona retansiyon sağlamak amacı ile sıklıkla kullanılmaktadırlar. Her ne kadar son yıllarda diş dokuları ile uyumlu materyallerden üretilmiş postlar daha yaygın tercih edilir olsa da, post-kor restorasyonlara bağlı problemler halen tam olarak çözülememiştir. Klinik ve laboratuvar çalışmalarda post restorasyonların dişleri zayıflattığına, vertikal kırıklara sebep olduğuna dair pek çok veri mevcuttur. Bu durum post-kor restorasyonların gerçekten gerekli olup olmadığı konusunda kendimizi sorgulamamıza neden olmuştur. Bu konferansta post-kor restorasyonlara bağlı başarısızlıklar, bu başarısızlıklar için klinik çözüm önerileri, alternatif restorasyon teknikleri, klinik uygulamaları ve post-kor restorasyonların gerekliliği ve geleceği konuları tartışılacaktır.

 

Biomimetik: Doğala ne kadar yakınız ?

 

Biyomimetik Dişhekimliği Akademisi’ne göre, ‘Biyomimetik Dişhekimliği’, zayıf, kırık ve çürümüş dişleri bakteriyel sızıntıdan koruyacak ve ağız içerisinde uzun süre güçlü kalmasını sağlayacak şekilde tedavi eden, Koruyucu Dişhekimliği’nin bir dalıdır. Adeziv dişhekimliğinde ki son gelişmeler ve fiber materyallerin yardımı ile günümüzde doğala yakın restorasyonlar yaratmak çok daha kolay hale gelmiştir. Peki, endodonti kliniğinde biyomimetik restorasyonlar ile dişleri korumak ve uzun süre ağızda kalmasını sağlamak mümkün müdür? İşte bu konferansta bu sorunun cevabı aranacak ve endodontik tedavili dişlerin biyomimetik materyaller ve teknikler ile restorasyonu, vakalar ile tartışılacaktır.