Şebnem YALÇINKAYA

1971 yılında İstanbul’da doğan Prof.Dr. Şebnem Erçalık Yalçınkaya, 1993 yılında Marmara Üniversitesi Dişhekimliği Fakültesi’ni bitirmiştir. 2000 yılında aynı fakültenin Oral Diagnoz ve Radyoloji Anabilim Dalı’nda doktorasını tamamlamış ve 2002 yılında öğretim görevlisi olarak atanmıştır.  2003-2005 yılları arasında Almanya, Düsseldorf Heinrich-Heine-Üniversitesi, Ağız Cerrahisi Kliniği ve Düsseldorf Heinrich-Heine- Üniversitesi misafir araştırmacı olarak Sitopatoloji Enstitüsü’nde ağız kanserleri erken tanısında eksfoliatif sitoloji ve DNA sitometrisi,  Dişhekimliği Fakültesi’nde dental dijital radyoloji üzerinde  çalışmalarda bulunmuştur.  2008 yılında doçent, 2015 yılında profesör ünvanı almıştır. Halen Marmara Üniversitesi Dişhekimliği Fakültesi Ağız, Diş ve Çene Radyolojisi Anabilim Dalı Başkanlığı görevini sürdürmektedir. Oral Diagnoz ve Maksillofasiyal Radyoloji Derneği, International Association of Maxillofacial Radiology ve European Academy of Maxillofacial Radiology dernekleri üyesidir. Evli ve iki çocuk annesidir.

 

Potansiyel Malign Oral Lezyonlar ve İnvaziv Olmayan Tanı Yöntemleri

 

Klasik bir  intraoral muayeneyle  erken tanının mümkün olabildiği ağız  kanseri  vakalarının hemen hemen yarısının tanı konulduğunda  ileri evrede (Evre III, IV) olduğu bilinmektedir. Son yıllarda bazı kanserlerin görülme sıklığında azalma olmasına rağmen dil, orofarenks ve tonsil kanserlerinin insidansındaki artış devam etmektedir. Premalign bir oral lezyonun belirlenerek zamanında tedavi edilmesi o lezyondan malign transformasyon gelişimini engelleyebilmektedir ancak zamanında ve doğru tanının konamaması nedeniyle son 50 yılda morbitite ve mortalitede azalma görülememiştir. Erken dönem lezyonlar asemptomatik ve sıklıkla selim lezyonlarla benzeyen karakterde olabilmekte ve hatta  bazen klasik bir muayene ile fark edilemeyecek değişiklikleri de taşıyabilmektedir. Son yıllarda teknolojik gelişmelerle oral premalign ve malign lezyonların tanısında biyolojik farklılıkları ve epitelyal displaziyi gösterme iddiasında olan pek çok yardımcı cihaz satışa sunulmuştur. Bu sunumda oral premalign lezyonlar ve tanıya yardımcı yeni teknolojiler anlatılacak ve özellikleri değerlendirilecektir.