Ruhi KULEZ

1974 yılında Hacettepe Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesinden mezun oldu. Mezun olduğu fakültenin Protez Bölümünde başladığı doktorasını 1979 yılında tamamladı .Halen 1982 yılında kurduğu “Kulez Protez Laboratuvarı”nda çalışmalarını sürdürmektedir. Diş hekimliği , diş teknisyenliği kongrelerinde ve Meffert İmplant Enstitüsü bünyesinde yapılan seminerlerde çeşitli sunumlar yapmıştır.

 

Ölçü Maddeleri

 

Bu sunumda; ölçü maddelerinin özellikleri, ölçülerdeki hatalar ve sonuçlarını anlama, model elde ederken dikkat edilmesi gerekenler, ölçü maddelerinin dezenfeksiyonunun önemi ve yöntemleri, ölçü maddelerini iletirken dikkat edilmesi gerekenler diş teknisyenlerine yönelik olarak anlatılacaktır.