Roberto SORRENTINO

Federico II of Naples Üniversitesi’nden  2002 yılında onur derecesiyle başarılı olarak mezun olmuştur. “Geleneksel ve implant destekli protezler ve restorasyonların biyomekaniği” konulu yüksek lisans tezini 2003, “Dental materyaller ve klinik uygulamaları” başlıklı doktora tezini 2004-2006 yılları arasında Siena Üniversitesi’nde tamamladı; doktora sonrası “Gülüş Estetiği” derslerine katıldı (2012).
Federico II of Naples Üniversitesi’nde Protetik Diş Tedavisi ve Dijital Diş Hekimliği Kürsü’sünde araştırma Profesörüdür. 2017 yılında Doçentlik ve Profesörlük ünvanlarını almıştır. Federico II of Naples Üniversitesi ve Siena Üniversitesi’nde Protetik Diş Tedavisi ve Dijital Diş Hekimliği Kürsü’sünde ortak Profesör’dür. İtalyan Prostodonti Akademisi ile Siena Üniversitesi tarafından ortaklaşa verilen Master Programı’nda özel eğitmendir. Ulusal ve uluslararası farklı üniversitelerde doktora ve yüksek lisans programlarında dersler vermektedir.
Ulusal ve uluslararası diş hekimliği şirketlerinde uzman, danışman ve araştırmacılık görevleri bulunmaktadır. Napoli İkinci Üniversitesi ve Milano “Vita Salute San Raffaele” Üniversitesi ile ortaklaşa “İmplant destekli protezlerin biyomekanik ve biyomimetiği” başlıklı FIRB araştırma projesinde yürütücü ve birkaç PRIN projesinde yardımcı araştırmacı görevlerini yürütmektedir. Ulusal ve uluslararası hakemli dergilerde 150’den fazla makalede yazar ve Protetik Diş Tedavisi ile ilgili kitaplarda yardımcı yazardır. 30’dan fazla uluslararası hakemli dergilerde hakemlik görevi yürütmektedir. Ulusal ve uluslararası toplantılarda konuşmacıdır. Uluslararası Diş Hekimliği Araştırmaları Derneği’nin (IADR) Üyelik ve İşe Alım Komitesi eski başkanıdır. Dental Materyal Akademisi ve İtalyan Diş Hekimliği ve Çene Yüz Cerrahisi Derneği’nin üyesidir. İtalyan Protetik Diş Tedavisi ve İmplant Prostodontisi Derneği’nin eski sekreteridir. Protetik diş tedavisi, estetik diş hekimliği, biyomekanik ve dental materyal konularındaki araştırma ve klinik çalışmaları için çok sayıda ulusal ve uluslararası ödüller kazanmıştır. Zerodonto (www.zerodonto.com) topluluğu ve dental bloğunun ortak kurucusudur.

 

Estetik Protezler

 

Geçtiğimiz on yılda, innovatif teknolojilerin gelişimi Protetik Diş Tedavisi alanında yeni ufuklar açan Dijital Diş Hekimliği’ndeki restoratif materyallerin hızlı evrimine paralel olarak gelişmiştir. CAD-CAM, lazer sinterleme/eritme ve 3 boyutlu yazıcı gibi en gelişkin teknolojilerin günlük rutin kullanıma girmesiyle, yüksek dirençli seramikler, hibrit kompozitler, teknopolimerler ve yüksek kıymetli alaşımlar gibi yeni nesil dental materyallerin mekanik ve üretim özellikleri geliştirilmiştir. Bunların arasında, metalsiz CAD-CAM seramikler, zirkonya gibi yüksek dirençli polikristalin seramikler, lityum disilikat gibi güçlendirilmiş camsı seramikler, üretim teknolojileri ve daha uygun üretim süreleri açısından, aşırı estetik potansiyel, muhteşem optik özellikler, güvenilir mekanik özellikler, hassasiyet ve uygunluk bakımından mükemmel uyumluluk gibi yadsınamaz avantajlar sunarlar. Bu gelişmeler diş ve implant destekli protezlerin restorastif seçeneklerini aşırı derecede genişletmiştir.
Bu konuşma kompleks protetik rehabilitasyonlardaki tam seramik restorasyonların klinik ve deneysel verilerini dijital iş akışı destekli tedavi planlarının geleneksel çözümlerini değerlendirmeyi hedeflemektedir.