Pelin GÜNERİ

Prof. Dr. Pelin Güneri 1986 yılında Ege Üniversitesi Dişhekimliği Fakültesi’nden mezun olmuş ve 1987 yılında aynı fakültenin Oral Diagnoz ve Radyoloji Bilim Dalı’nda Doktora Programı’na başlamıştır.1995’te Dr.Med.Dent unvanını alan Dr. Güneri 2000 yılında Doçent, 2005’te Profesör unvanlarını kazanmıştır. Halen Ege Üniversitesi Dişhekimliği Fakültesi Ağız, Diş ve Çene Radyolojisi Anabilim Dalı’nda Profesör olarak çalışmalarını sürdüren Dr. Güneri,  2013-2014 eğitim-öğretim yılında Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi Dişhekimliği Fakültesi ve Kıbrıs Yakın Doğu Dişhekimliği Fakültesi’nde misafir öğretim üyesi olarak ders vermiştir.Prof. Dr. Pelin Güneri 200’den fazla atıf alan 98 ulusal ve uluslararası makalenin ve bir adet kitabın yazarı/yazarlarından birisidir. Yurt içi ve yurt dışında birçok sunum yapan ve konferans veren Dr. Güneri’nin araştırma ve sunum ödülleri bulunmaktadır. Birçok ulusal ve uluslar arası katılımlı sempozyum ve konferans düzenleme komitelerinde de görev alan Dr. Güneri, çeşitli yerli ve yabancı dergide hakem olarak yer almaktadır.  Bilimsel ilgi alanları oral mukoza hastalıkları, ağız kanserleri ve öncü lezyonları, bu yapıların erken tanı yöntemleri ve dijital radyolojidir.


Adım Adım Oral Mukozal Lezyon Tanısı


Ağız boşluğunda yer alan yumuşak dokulardaki lezyonlar, lokal faktörlerin yanı sıra sistemik düzensizliklerden de kaynaklanabilmektedir. Söz konusu patolojik yapıların ağız içi muayene sırasında belirlenmeleri ve anatomik varyasyonlardan ayırt edilmeleri, lezyonların doğru tanılanması ve uygun tedavinin zamanında başlatılması açısından önem taşımaktadır.
Doğru ve yeterli anamnezle başlayan, lezyonların bulguları, nasıl başladıkları, süresi ve klinik seyirleri
ile yerleşim/yayılım yerleri gibi değişkenlerin değerlendirildiği bir dizi sistematik yaklaşım sonunda ağız lezyonları tanılanabilmektedir. Sunulan konuşmada; ağız mukozasında sıklıkla rastlanan beyaz renkli, pigmente, ülseratif ve vezikülöbüllöz lezyonlara örnekler verilerek tanısal değerlendirmede kullanılan ipuçları tartışılmaktadır.