Özgür Yıldırım TORUN

Marmara Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesinden 1997 yılında mezun oldu. Karadeniz Teknik Üniversitesi Tıp Fakültesi Mikrobiyoloji AD’da ‘’Erişkin periodontitisli hastalarda etken bakterilerin PCR ile tanısı’’ isimli master tez çalışmasını 1999 yılında tamamladı. Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Mikrobiyoloji AD’da ‘’Oral patojenlerin letal fotosensitizasyonu’’ isimli doktora tez çalışmasını 2007 yılında tamamlayarak mikrobiyoloji doktoru unvanını aldı.
1997 yılından bu yana serbest diş hekimi olarak sürdürdüğü klinik çalışmalarına halen Ankara’da kendi kliniğinde devam etmektedir.
Klinik havasının mikrobiyal kontrolü, diş hekimliğinde ozon plazma uygulamaları, implant ve perioplastik cerrahi, restoratif diş hekimliği ve dental fotoğrafçılık özel ilgi alanlarıdır.
Kompozit rezinlerle estetik uygulamalar, dental fotoğrafçılık ve ozonla diş beyazlatma konularında kurslar vermektedir.

ITI üyesi olup, Ankara ITI II çalışma kulübünün başkanlığını  yürütmektedir. TRquoise Study Club aktif üyesidir.