Orhan GÜVEN

1985 yılından bu yana aynı üniversitede öğretim üytesi, olarak çalışan Dr. Orhan Güven, yurt dışında, çene cerrahisi üzerinde değişik ülkelerde çalışmalarını sürdürmüştür (University Hospital, Catholic University of Nijmegen, The Netherlands, 1980; Traumatology Hospital of Helsinki University, Finland,1989; Sackler School of Medicine, Tel Aviv University, Israel,1997; Mayo Clinic, Rochester, MN, USA. 2006).

 

Yurt dışında, bazı üniversite kliniklerinde davetli öğretim üyesi olarak çene eklemi cerrahisi uygulamıştır (School of Medicine, University of Sarajevo, Bosnia, 2006, Weill Cornell Medical College, Hamad Medical Corporation, Doha, Qatar,2010, Qendra Spilatore Universitare Tirane. Hospital “Nene Teresa”. 2013 Tirana, Albania. ve Pristhina University, Kosovo, 2015, ).

 

Yayımlanmış dört kitabı ve 100 den fazla ulusal ve uluslararası yayın organlarında yayınlanmış çalışmaları bulunmaktadır.

1998 den bu yana “Türkiye Klinikleri, Diş Hekimliği Bilimleri” dergisinin baş editörlüğünü yürütmektedir.


Journal of Cranio-Maxillo-Facial Surgery de editörler kurulu üyesidir. Hellenic Archives of Oral and Maxillofacial Surgery ve Albanian Journal of Oral and Maxillofacial Surgery de onursal editörler kurulunda yer almaktadır.


Angle Orthodontics, International Pediatric Otorhinolaryngology, International Journal of Pediatric Dentistry ve bir çok ulusal bilimsel yayın organında hakem olarak görev yapmaktadır.

 

Türk Oral ve Maxillofasiyal Cerrahi derneğinin kurucu üyesi olup, 2000-2006 yıllarında başkanlığını yürütmüştür.

“ European Society of Temporomandibular Joint Surgeons “ (ESTMJS) kurucu üyesidir. (Constitution: April 17-18, 2009, Roma, Italy).

 

İlgi Alanları; TME cerrahisi, ortognatik cerrahi, pediatrik maksillofasiyal cerrahi, İmplantoloji.

 

Yurt içinde cene cerrahisi konusunda verdiği sayısız konferansların yanında, yurt dışında da değişik ülkelerde davetli konuşmacı olmuştur (Israel, Serbia, Bosnia and Herzegovina, Macedonia, Kosovo, Italy, France, Finland, Austria, USA, Qatar, Japan ve Tirana ).


İmplantolojide Komplikasyonlar ve Risk Yönetimi

 

İmplant gereksinimi olan hastaların, gerek görüntü gerekse fonksiyon ve dayanıklılık açısından beklentileri yüksektir.  Bu beklenti karşısında doğal olarak mantıklı bir çözüm ve yüksek standartlı bir tedavi gerekir. Bunun yolu da dikkatli bir planlama ve hazırlıktır. Riski azaltmanın en mantıklı yolu, uygun vakanın seçimi ve risk faktörlerinin elemine edilmesidir. Başarılı bir implant uygulaması ve komplikasyonlarla mücadele,  bir takım cerrahi  rekonstrüktif işlemler gerektirebilir. Risk faktörlerini tanıma ve implantın sağlıklı bir şekilde uzun süre kullanımı için gerekli olan bakımı uygulama aynı düzeyde önem taşır.


İyi bir implant uygulaması ve tedavinin iyi sonuçlanması, hekimin bununla ilgili alt yapısının iyi olması, risk faktörlerini iyi yönetebilmesi ve olası komplikasyonlarla başa çıkabilmesine bağlıdır.


Bu konuşmada, implantolojide risk faktörleri ve olası komplikasyonlar ve tedavileri üzerinde durulacaktır.

 

Temporomandibular  Eklem  İnternal Bozukluklarında Cerrahi Tedavi


Temporomandibular eklem (TME) hastalıkları, , günlük karşılaştığımız hasta grupları arasında küçümsenmeyecek boyutta yer alır. Bunların arasında en sık karşılaştığımız problem ise  TME internal düzensizliği  olarak adlandırdığımız, artiküler disk ve eklemi oluşturan yüzeyler arasınaki normal olmayan bir ilişki olup ağız açmada kısıtlılık, ağrı ve eklemde ses gibi belirtilerle kendini gösteren rahatsızlıktır. Tedavisinde günümüzde; İnvaziv olmayan, az invaziv ve invaziv  yöntemler önerilmektedir.


Konuşmada, TME internal düzensizliği ve daha ileri tablolarda cerrahi tedavi yöntemleri anlatılacaktır.