Ömer Engin BULUT

Ömer Engin Bulut 1965 yılında Ankara’da doğdu. İlk ve orta öğrenimini T.E.D. Ankara Kolejinde yaptıktan sonra Hacettepe Üniversitesi Dişhekimliği Fakültesinde, 1982 yılında Yüksek Lisans Programına başladı. 1988 yılında Hacettepe Üniversitesi Dişhekimliği Fakültesi Ağız-Diş-Çene Hastalıkları ve Cerrahisi Anabilim Dalında Doktora Programına hak kazanarak, araştırma görevlisi kadrosuna atandı. Ekim 1995 tarihinde bilim doktorluğu unvanını aldı ve Ocak 1996 tarihinden itibaren Hacettepe Üniversitesi Dişhekimliği Fakültesi Ağız-Diş-Çene Hastalıkları ve Cerrahisi Anabilim Dalındaki öğretim görevlisi kadrosundan ayrılarak; serbest hekim olarak çalışmaya başladı. Türk Dişhekimleri Birliği, Ankara Dişhekimleri Odası ve benzeri birçok mesleki kuruluşta 1996’dan itibaren eğitim komisyonu üyeliği, dergi editör yardımcılığı ve baş editör gibi çeşitli bilimsel danışmalık hizmetleri verdi. Nisan 2005’de Ağız-Diş-Çene Hastalıkları ve Cerrahisi bilim dalında “doçent” unvanını kazandı. 1992 yılından itibaren ulusal veya uluslararası olmak üzere konferans, sözlü bildiri, poster, makale, kitap gibi 80’in üzerinde özgün bilimsel çalışması yayınlandı veya sunuldu.

Başkent Üniversitesi Dişhekimliği Fakültesi Ağız-Diş-Çene Hastalıkları ve Cerrahisi Anabilim Dalında 2000-2015 yılları arasında ders saati ücretli öğretim üyesi olarak çalıştı. Ankara Üniversitesi Sağlık Meslek Yüksek Okulu Ağız ve Diş Sağlığı Teknikerliği Bölümünde 2014-2016 yılları arasında ders saati ücretli öğretim üyesi olarak görev aldı. Kapadokya Üniversitesi Sağlık Meslek Yüksek Okuluna Bağlı Diş Protez Teknisyenliği ile Ağız ve Diş Sağlığı Teknikerliği Bölümünde, 2016-2017 akademik yılında tam zamanlı kurucu öğretim üyesi olarak yer aldı. Dr. Bulut daha sonra 2017 yılında Kıbrıs Sağlık ve Toplum Bilimleri Üniversitesinde Profesör kadrosuna atandı ve Üniversitenin Rektör yardımcısı görevine getirildi. Kıbrıs Sağlık ve Toplum Bilimleri Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesinin önce kurucu dekan yardımcısı daha sonra da 2018 temmuz ayı itibariyle Diş Hekimliği Fakültesi dekanı olarak akademik hayatına devam etmektedir.

 

İmplant cerrahisi uygulamalarında ağız diş sağlığı teknikerinin rolü

 

Diş hekimliğinin önemli uygulamalarından bir tanesi de implant cerrahisidir. Dünya da 1300’den fazla firma değişik yapı ve morfolojik özelliklere sahip implant üretmektedir. İmplantın başarı oranları ortalama %93 civarındadır. Bu tedavinin başarılı olması sadece uygulanan implantın yapısına ve içeriğine değil aynı zaman da tedaviyi uygulayan ekibin bilgi ve becerisine de bağlıdır. İmplant cerrahisi artık sadece diş hekiminin başarısı olmaktan çıkmıştır. Dört elli diş hekimliğinin bir gereği olarak yardımcı personelin yani asiste de yer alan ağız diş sağlığı teknikerinin de yapılan tedavi yöntemi ve kullanılan materyalin yapısı hakkında doğru bilgi sahibi olması başarının en önemli kıstasıdır. Hastanın doğru bilgilendirmesi ve tedavi motivasyonu konusunda ağız diş sağlığı teknikerine çok iş düşmektedir. Bu nedenle implant cerrahisi için gerek hasta hazırlanması gerekse kullanılan ekipman ve implant materyalleri hakkında ağız diş sağlığı teknikerinin eğitimi büyük önem arz eder. Yapılacak bu bilimsel oturum, ağız diş sağlığı teknikeri için implant cerrahisine yönelik temel bilgilendirmeyi hedeflemiştir.