Oğuz YOLDAŞ

Prof Dr Oğuz Yoldaş 1971 Mersin’de doğdu. 1993 yılında Gazi Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesinden mezun oldu. 1998 yılında aynı Fakültede Diş Hastalıkları ve Tedavisi Anabilim Dalında doktora eğitimini tamamladı. 1999 yılında Göreve başladığı Çukurova Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi Diş Hastalıkları ve Tedavisi Anabilim Dalında 2000 yılında yardımcı doçent kadrosuna atandı. 2005 yılında Doçent, 2010 yılında Profesör kadrosuna atandı. Halen Aynı Fakültede Anabilim Dalı Başkanı olarak görev yapan Prof. Dr. Oğuz Yoldaş evli ve bir çocuk babasıdır.

 

Kanıta dayalı endodonti

 

Kronik apikal periodontitis kök kanal sisteminde kalan mikroorganizmalar tarafından oluşturulan inflamatuar bir hastalıktır. Endodontik tedavilerin temel amacı kök kanallarındaki bu enfeksiyonların engellenmesi veya ortadan kaldırılmasıdır. Bu inatçı veya yeni oluşan apikal periodontitis olguları genellikle kanal tedavisi uygun koşullarda yapılmadığında oluşur. Tedavi sonrası oluşan bu hastalık kök kanallarında bulunana mikroorganizmaların uzaklaştırılmasında yetersiz klinik uygulamaların sonucudur. Karmaşık kök kanal anatomisi, gerçek kistler, dirençli mikroorganizmalar ve yabancı cisim reaksiyonları kök kanal tedavisi sonrası iyileşme oranlarını azaltır. Bu sunumun amacı aşağıda verilen maddeler doğrultusunda apikal periodontitis olgularını ve kanal tedavisinin başarı oranlarını kanıta dayalı bir yaklaşım ile irdelemektir.
Bu sunumda aşağıdaki konu başlıklarının anlatılması hedeflenmektedir.
-Kök kanal tedavisinde ideal kriterler
-Kök kanallarından mikroorganizmaların uzaklaştırılmasında stratejiler
-Apikal cerrahi veya yeniden kök kanal tedavisinde karar verme süreci
-Tek veya çok seanslı endodontik tedavi
-Kök kanal dolgu yöntemlerinin karşılaştırılması
-kök kanal preparasyon yöntemlerinin değerlendirilmesi
-Kanal içi pansuman materyali uygulaması ve irigasyon
-Kanal tedavisinin başarısının değerlendirilmesi

-İmplant veya kanal tedavisi