Oğuz OZAN

1978 yılında Ankara’da doğan Oğuz Ozan, ilk orta ve lise öğretimini Karabük TED Kolejinde yaptıktan sonra öğrenim hayatına Ankara Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesinde devam etti. Mezun olduktan sonra Ankara Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi Protetik Diş Ted. A.D’de doktora programına kabul edildi ve “3 boyutlu CT
destekli bilgisayar programı ile yapılmış implant üstü sabit protetik restorasyonların planlama başarısının değerlendirilmesi” isimli doktora tezini sundu. Bu tarihten sonra implantlar ve dijital diş hekimliği konusunda ulusal ve uluslarası birçok araştırma projesinde proje yönetici/yürütücüsü olarak görev yaptı. Çalıştığı projelerde, birçok kez yurtiçi ve yurtdışı düzeyde ödüle layık bulunan Dr. Ozan’ın, ilgili konular hakkında birçok yerli ve yabancı yayını bulunmaktadır. TFI Akademi yönetim kurulu üyesi, Computer Aided Implantology Academy (CAI Academy) genel sekreterliği ve aktif üyeliği görevlerini yürütmektedir. 2012 yılında doçent ünvanını alan Oğuz Ozan Kıbrıs’ta Yakın Doğu Üniversitesi’nde lisans ve lisansüstü düzeyde dersler verirken, hasta kabulu, seminer ve kurslar gibi uygulamaları ise yine Kıbrıs’ta bulunan kendi özel kliniğinde yürütmektedir. Evli ve 2 çocuk babası olan Oğuz Ozan çok fanatik bir kite sörf tutkunu ve motorsiklet sevdalısıdır.

 

Klinik pratiğinde, tam dijital iş akışı ile monolitik zirkonya restorasyonlar. Ne kadar mantıklı?

 

Diş hekimliğinde seramik restorasyonların güçlendirilmesi amacıyla kullanılan metal altyapıların uygun olmayan kozmetik özellikleri klinisyenleri daha estetik materyaller için arayışlara itmiştir. Bu amaçla, opak zirkonya kor materyalinin translusent
feldspatik seramik ile tabakalanması son yıllarda sıklıkla tercih edilmiştir. Ancak, seramik ve kor materyali arasındaki bağlantı bu ikilinin en zayıf halkası olarak literatürde yerini almıştır. İki materyal arasındaki termal genleşme katsayısı farkı ve zirkonyumun tam stabil olmayan yapısı ayrılma ve kopmalara (chipping) neden olmaktadır. Sistemin klinik başarısını olumsuz yönde etkileyen bu dezavantajı sebebiyle zirkonya materyalinin monolitik olarak kullanılması gündeme gelmiştir. Başlarda çok opak görüntü veren monolitik zirkonyalar gelişen teknoloji ile beraber daha translusent bir yapıya bürünmüştür. Mikro yapısında yapılan değişiklikler sayesinde geleneksel zirkonyaya göre translusent özelliği arttırılmış olan monolitik zirkonyalar, posterior kronların yanısıra anterior restorasyonlarda da kullanım alanı bulmuştur. Monolitik yapısıyla, direkt CAD/CAM yöntemleriyle üretilebilmeleri, bu restoratif seçeneğin ağız içi tarayıcılar kullanılarak tam dijital iş akışı ile uygulanabilmesinin önünü açmıştır. Bu ve daha birçok avantajları sayesinde sadece diş destekli değil implant destekli uygulamalarda da sıklıkla tercih gören monolitik zirkonyalar güncel diş hekimliği uygulamalarının güvenilir bir restoratif alternatifi haline gelmiştir. Bu sunum ile günümüzde artmış popülariteye sahip olan monolitik zirkonya restorasyonların uygulama alanları ve limitasyonları değişik vakalar eşliğinde tartışılacaktır.