Nermin YAMALIK

İstanbul Üniversitesi Dişhekimliği Fakültesi'nden 1984 yılında mezun oldu. 1985-1989 Hacettepe Üniversitesi Dişhekimliği Fakültesi Periodontoloji Anabilim Dalı'nda doktora öğrenimini tamamladı ve  1992 yılında  doçent, 1999 yılında profesör oldu. 1993-1996 yılları arasında Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Biyokimya Anabilim Dalı'nda bilim uzmanlığı eğitimini tamamladı. 2001 ile 2010 yılları arasında Dünya Dişhekimleri Birliği (FDI)'da  Dental Practice Komisyonu ve Eğitim Komisyonu üyeliği ve 2010-2016 yılları arasında Yönetim Kurulu üyeliği yaptı.  Türk Biyokimya Derneği, Türk Periodontoloji Derneği, Ankara Dişhekimleri Odası ve Türk Dişhekimleri Birliği Dış İlişkiler Komisyonu üyesidir. Halen Hacettepe Üniversitesi Dişhekimliği Fakültesi Periodontoloji Anabilim Dalı'nda öğretim üyesi  olarak görev yapmaktadır.

 

Periimplantitis ve risk faktörleri

 

Dental implantoloji alanındaki bilimsel ve teknolojik gelişmeler, rapor edilen yüksek başarı oranları, ‘ağız sağlığı ile ilişkili yaşam kalitesi’ kavramının artan önemi ve bireylerin artan estetik beklentileri gibi faktörler dental implantlara yönelik talebi her geçen gün artırmaktadır. Ancak artan talep ve yüksek başarı oranları dental implant tedavilerinin tümüyle sorunsuz olduğu anlamına gelmemektedir.  Arzu edilen başarının elde edilemediği olgular ve dental implant tedavisine eşlik eden komplikasyonlar modern dişhekimliğinin süregelen önemli zorlukları arasında yer almaktadır.

İmplant başarısızlığı birçok nedene bağlı olarak gelişebilmektedir ve implant çevresi dokuların, gelişen enflamatuvar süreç içerisinde yıkıma uğradığı  patolojik bir klinik durum olarak tarif edilen, periimplantitis  implant tedavisinde karşılaşılan başarısızlığın en önemli bileşenlerinden biri olarak yaygın kabul görmektedir. Bu özellik ve tedavide karşılaşılan güçlükler bir arada ele alındığında, periimplantitis gelişiminin önlenebilmesi açısından hem periimplantitis ile ilişkili risk faktörlerinin hem de bireye ilişkin risk faktörlerinin analizinin klinik önemi ve yararının daha iyi anlaşılması mümkün olabilecektir.