Mustafa GÜNDOĞAR

Dr. Mustafa Gündoğar, Marmara Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesinden mezun olduktan sonra Marmara Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsünde Diş Hastalıkları ve Tedavisi alanında doktorasını tamamlamıştır. Daha sonra Medipol Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesine geçerek Endodonti bölümünde çalışmaya başlamıştır. Halen aynı fakültenin Endodonti Anabilim Dalında yardım doçent olarak çalışmalarını sürdürmektedir. İlgi alanları, Nikel titanyum döner aletlerin çalışma prensipleri, kök kanal irrigasyonları ve kök kanalında bulunan kırık aletlerin çıkarılmasıdır. Ulusal ve uluslararası hakemli dergilerde yayınlanmış orijinal araştırma makaleleri mevcut olup; ulusal ve uluslararası kongre, sempozyum, kurs ve konferans katılımı bulunmaktadır.


Endodontinin Gizli Silahı: İrrigasyon

 

Kök kanal tedavisinin başarısı, kök kanal sisteminden enfekte mikrobiyal içeriğin tamamen uzaklaştırılmasına bağlıdır. Günümüzde nikel-titanyum döner eğe sistemlerinin gelişmesiyle beraber kök kanal şekillendirmesi oldukça basit ve hızlı bir şekilde yapılır hale gelmiştir. Kök kanallarının mekanik preperasyonuyla kök kanalı içerisindeki bakteriyel popülasyonda azalma olmasına rağmen, antibakteriyal solüsyonlar ve ilaçlar kullanılmaksızın bakterilerin tamamen elimine edilmesi mümkün olmamaktadır. Bu sunumda bilinen ve gelişmekte olan kök kanal irrigasyon ajanlarının özellikleri ve irrigasyon yöntemleri güncel literatür bilgileri ışığı altında değerlendirilecektir.