Mehmet Ali KILIÇARSLAN

1968 Yılında doğan Mehmet Ali Kılıçarslan; ilk, orta ve lise eğitimini Trabzon’da tamamlamıştır. 1990 yılında Ankara Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesinden mezun olmuş, 1997 Yılında ‘Farklı Tekniklerle Hazırlanmış Porselen Laminate Veneer Kronların ve Yapıştırma Sistemlerinin Fiziksel Olarak Değerlendirilmesi’ konulu doktora tezi ile Ankara Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü tarafından Diş hekimliği doktoru unvanını almıştır. Kılıçarslan, 1997 - 1998 Tarihleri arasında GATA Haydarpaşa Eğitim Hastanesi’nde yedek subay olarak olarak askerlik görevini tamamlamıştır. T.C. Sağlık Bakanlığı 75. Yıl Ankara Ağız ve Diş Sağlığı Merkezinde uzman dişhekimi ve Eskişehir Osmangazi Üniversitesinde Doçent olarak görev yapan Kılıçarslan, bir süre Ankara Dişhekimleri Odası sosyal etkinlikler komisyonu üyeliği, Türk Dişhekimleri Birliği Dergisi yayın kurulu üyeliği ve T.C. Maliye ve Gümrük Bakanlığı Ankara ili defterdarlığı 3 nolu takdir komisyonu üyeliğini de yürütmüştür. Kendisinin mesleki alanda ulusal ve uluslararası kongrelerde sunulmuş çok sayıda tebliğ, posteri ve basılmış yayını ile Sağlık Bakanlığı onaylı 2 adet ders kitabı, 1 adet telif kitabı ve 2 adet çeviri kitabı mevcuttur. 2006 Yılında doçentlik, 2013 yılında Profesörlük unvanını almıştır. Türk Dişhekimleri Birliği - Ankara Dişhekimleri Odası ( TDB – ADO ), Türk Prosthodonti ve İmplantoloji Derneği ( TPID ), European Prosthodontic Association ( EPA ) International Association for Dental Research ( IADR ) üyeliği ile Türkiye Sağlık Enstitüleri Başkanlığı - Türkiye Sağlık Hizmetleri Kalite ve Akreditasyon Enstitüsü Bilim Kurulu Üyesi de olan Kılıçarslan halen Ankara Üniversitesi Diş hekimliği Fakültesi Dekan Yardımcılığı ve Başhekimlik görevini sürdürmekte olup evli ve bir çocuk babasıdır.

 

Protetik Dişhekimliğinde Yardımcı Personelin Rolü ve Dört Elli Dişhekimliği

 

"Aslında dört elli diş hekimliği kavramı tam da diş hekimliği uygulamalarının ekip ruhu içerisinde sergilenmesini ifade eden tanımlamadır. Hemen her dental uygulamada olduğu gibi protetik ve restoratif uygulamalar sırasında da hekimin tek başına çabalamasından ziyade ağız-diş sağlığı teknikerleri ve diş protez teknikerleriyle uyum içerisinde yapılacak tedaviler hem daha kaliteli iş sonucuna ulaşılmasını, hem de ergonomik çalışmayı kolaylaştıracaktır. Buradaki kilit rol ise teknikerlerimizin yetkinliği ve profesyonellikleri ile doğrudan orantılı olacaktır. Protetik ve restoratif işler gibi kapsamlı ve her geçen gün teknolojinin ilerlemesi ile daha da karmaşık hale gelebilen uygulamalar ancak bu kongrede de olduğu gibi yaşam boyu öğrenme kültürü ile başedilebilir olacaktır"