Kamran GÜLŞAHI

Dr. Gülşahı, 1995 yılında Gazi Üniversitesi Dişhekimliği Fakültesi’nden mezun olmuştur. 2004 yılında doktora derecesini Hacettepe Üniversitesi Dişhekimliği Fakültesi Endodonti Anabilim Dalı’ndan aldı. 2004 yılından itibaren Başkent Üniversitesi Dişhekimliği Fakültesi Endodonti Anabilim Dalı'nda öğretim üyesi olarak çalışmaktadır. Dr. Gülşahı’nın ulusal ve uluslararası birçok bilimsel yayını bulunmaktadır.


Periapikal Lezyonlu Dişlerde Teşhis, Tedavi, Takip

 

Diş kaybına neden olabilecek durumlardan biri periapikal lezyonlardır. Kök kanalları, pulpadaki enfeksiyonun periapikal bölgeye yayılması için doğal bir geçit oluşturmaktadır. Konvansiyonel kök kanal tedavisinin amaçları kök kanal sisteminden mikroorganizmaları uzaklaştırmak ve tekrar kontamine olmasını önlemektir.


Bu sunumun amacı, periapikal lezyonlu dişlerin teşhis, tedavi ve takibini göstermektir.