Hanefi KURT

1974 yılında Muğla’da doğdu. İlköğrenimini Muğla Atatürk İlköğretim Okulunda, orta ve lise öğrenimini Muğla Anadolu Lisesinde tamamladı. 1992 yılında girdiği İstanbul Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesinden 1997 yılında mezun oldu. İstanbul Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsünde Protetik Diş Tedavisi doktorasını tamamladı. Aynı üniversitenin Diş Hekimliği Fakültesi Protetik Diş Tedavisi Anabilimdalı Total Parsiyel Protez Bilimdalında 1998-2011 yılları arasında görev yaptı. 2011 yılında İstanbul Medipol Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesinde göreve başladı. Halen aynı üniversitede Protetik Diş Tedavisi Anabilimdalında çalışmakta olan Prof. Dr. Hanefi Kurt Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksek Okulu Diş Protez Teknolojisi Program Başkanlığı ve Diş Hekimliği Fakültesi Yönetim Kurulu Üyeliği görevlerini sürdürmektedir. Evli ve bir çocuk babasıdır.

 

Doğru Oklüzyonu Hazırlamak İçin Hekimden Hangi Kayıtları İstemeliyim? Bunları Artikülatöre Nasıl Aktarmalıyım?


Oklüzyon, diş hekimliği pratiğindeki en önemli konulardan biridir. Doğru oklüzyonun hazırlanması tüm dental tedavilerin en önemli amacıdır. Doğal dişlere yapılacak retoratif yada ortodontik tedavilerden tutun da eksiklikleri tamamlamak için yapılacak sabit ve hareketli tüm protetik tedavilerin başarısının en önemli kriteridir. Oklüzyon doğal dişlerin dışında implantüstü restorasyonların da başarısını etkileyen en önemli faktörlerden biridir. Hekim aldığı ölçüler ve sentrik kaydından sonra teknisyeninden en doğru oklüzyonu hazırlamasını beklemektedir. Peki doğru oklüzyonun hazırlanması için bu yeterli midir? Hekimin hastasından hangi kayıtları alıp teknisyenine ulaştırması gerekir? Teknisyen bu kayıtları artikülatöre nasıl aktarmalıdır? Hangi artikülatörü tercih etmelidir? Artikülatörlerin kısıtlamaları nelerdir ve seçimi nasıl olmalıdır? 
Bu konuşmanın amacı yukarıdaki sorulara doğru cevaplar bularak ideal oklüzyonun hazırlanmasında hekim ve teknisyene düşen görevlerin tam olarak anlaşılmasıdır.