Mehmet Hakan KURT

Doç. Dr. Mehmet Hakan Kurt 2007 yılında lisans eğitimini Ankara Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi'nde tamamladıktan sonra aynı fakültenin Ağız, Diş ve Çene Radyolojisi Anabilim Dalı'nda doktora eğitimine başlamıştır. 2013 yılında "Farklı görüntüleme yöntemleri kullanılarak yapılan ışınlamalar sonucunda olusan radyasyon miktarının osseointegrasyona olan etkisinin degerlendirilmesi" adlı tez çalışmasını tamamlayarak Doktor ünvanını aldıktan sonra 2017 yılında Doçentlik ünvanına hak kazanmıştır. Akademik hayatına Ankara Üniversitesi'nde öğretim üyesi olarak devam etmektedir.

 

TME Düzensizliklerinde Tanıya Yönelik Güncel Görüntüleme Seçenekleri

 

Temporomandibuler eklem (TME) insan vücudunun en karmaşık eklemidir. TME düzensizliği; çiğneme kaslarını, TME’yi, bununla ilgili yapıları veya hepsini etkileyen bozukluklara ait genel bir terimdir. Günümüzde diş hekiminin kanunen yapılmış olan tanımından da anlaşılacağı üzere; TME hastalıkları ya da düzensizlikleri bizim alanımıza girmektedir. Ancak, bilindiği üzere TME’nin karışık yapısı hastalıklarının teşhis edilmesini, görüntüleme yönteminin seçilmesini hatta bunun gerekliliğini karışık hale getirmektedir. Bu konuşmada; TME düzensizliklerinde hastaya yaklaşım şekli, görüntüleme yöntemlerinin neler olabileceği ile bu yöntemlerin doğru seçilmesi ve bazı komitelerin güncel rehberleri incelenecektir.