Gürkan GÖKTUĞ

Dr. Gürkan Göktuğ 1992 yılında Hacettepe Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi’den diş hekimi diploması alarak mezun olmuştur. 1998 yılında Boston Üniversitesi Goldman Diş Hekimliği Okulu’nda Protetik Diş Tedavisi’nde başladığı postdoktoral eğitimini 2001 yılında tamamlayarak ileri yüksek lisans eğitimi sertifikasını almıştır. Mezuniyetinden hemen sonra, Postdoktoral Protetik Diş Tedavisi Bölümü, Restoratif Bilimler ve Biyomateryaller Anabilim Dalı’nda klinik öğretim elemanı olarak işe başlamıştır. 2002 yılında Temel Protez Teknikleri Kursu direktörü olarak atanmıştır ve 17 yıldır bu görevini sürdürmektedir.


Dr Göktuğ 2008 yılında Boston Üniversitesi Goldman Diş Hekimliği Okulu’nda DMD ünvanını almıştır. 2006 yılında klinik yardımcı doçent ve 2010 yılında doçent kadrolarına atanmıştır. 2006, 2007, 2009, 2010, 2011 yıllarında Stajer Doktorların Mükemmel Öğretmenlik Ödülü’nü ve 2014 yılında ise Stajer Doktorların Takdiri Ödülü’nü almaya layık görülmüştür.


Dr. Göktuğ sürekli diş hekimliği eğitimlerini 17 yıldır aktif bir şekilde sürdürmektedir. Ulusal ve uluslararası çok sayıda dersler vermektedir. Forsyth Enstitüsü’nde protetik diş tedavisi alanında diş hekimliği hizmeti vermektedir ve Boston Üniversitesi Goldman Diş Hekimliği Okulu’nda postdoktoral protetik diş tedavisi eğitimlerini sürdürmektedir. Hakemli profesyonel diş hekimliği dergilerinde yayımlanmış makaleleri bulunmaktadır.


Dr. Göktuğ, tam seramik kronlar, porselen veneerler, tam porselen inley ve onleyleri içeren kompleks estetik vakalar ve tam-ark rehabilitasyonlar, ve tam-ark sabit restorasyonlar, tam protezler, implant destekli kron, köprü ve overdenture restorasylonlarında uzmanlaşmış bir prostodontisttir.

 

Sabit Protezlerde Dijital Diş Hekimliği Uygulaması

 

Bu dersin sonunda, katılımcılar aşağıdakileri yapabileceklerdir:
• Uygun bir tedavi planı yapmak,
• Oklüzyon dikey boyutunun değerlendirilmesi,
• Restoratif çıktıları güçlendirmek için dijital teknikleri kullanmak,
• İmplant destekli sabit protezler için dijital diş hekimliği kullanımının açığa çıkartılmasıyla bireysel abutmentlar ve bar/metal alt yapıların tasarlanması,
Her bir aşama klinik vakalarla tek tek gösterilecektir.

 

Doğal dentisyon bir kere kaybedildiğinde, fonksiyon, fonetik ve estetiği restore etmek zorlayıcı hale gelmektedir. Biyomekanik açıdan ideal oklüzyonu oluşturmak için çok sayıda diagnostic ölçümlere ihtiyaç vardır. Arzu edilen implant pozisyonu ve dağılımını belirlemek için diagnostic bir mum modelaj kritik öneme sahiptir. Bu mum modelaj geçici restorasyon için bir şablon olarak kullanılabileceği gibi, estetik, fonetik ve fonksiyonun sonuç restorasyonu için ortaya çıkarılmasında bir rehber kopya görevi görmektedir.
Dijital diş hekimliğinin kullanımı doğru cerrahi yerleştirmeyi geliştirerek daha iyi restorasyon sonuçlarının elde edilmesine yardımcı olacaktır.

 

Tam Dişsizlikte İmplant Üstü Protezler ve Komplikasyonlar


Öğrenme Hedefleri
Tamamen dişsiz vakaların simante/vida tutuculu sabit bölümlü protezler ile tedavisi (Dr.Gürkan Göktuğ)
Tamamen dişsiz vakaların implant destekli tam protezler (Overdenture) ile tedavisi (Dr.T.Burak Özçelik)
Tamamen dişsiz vakaların “All on 4” konsepti ile tedavisi (Dr.Oğuz Ozan)

Bu panelin sonunda, katılımcılar aşağıda gösterilmiş olan konular hakkında bilgilendirilmiş olacaktır:

  • Uygun bir tedavi planını oluşturabilme
  • Okluzyon dikey boyutunu değerlendirebilme
  • Teşhis ve asıl modellerin artikilatöre aktarılabilmesi için inter okluzal kayıtların alınması
  • Fonksiyonu, konuşmayı ve estetiğin değerlendirebilmesi ve sonrasında diş teknikerinin laboratuarda anterior rehberlikte kullanabilmesi ve geçici restorasyonun hazırlanması
  • Overdenturelarda uygun tutucu tipi belirlenmesinin yanısıra, endikasyan, kontrendikasyon ve materyallerden kaynaklı komplikasyonlar
  • İmplant destekli tam/bölümlü protezlerde optimal implant sayısının belirlenmesi
  • “All on 4” konseptinin endikasyonları, avantaj ve dezavantajları
Her aşama vakalar üzerinde ayrıntılı bir şekilde gösterilecektir.

 

Özet
Doğal dişler kaybedildikten sonra, fonksiyon, fonasyon ve estetiğin yeniden sağlanması sıkıntılı olabilmektedir. Herhangi bir implant restorasyonunda, biyomekanik olarak uygun okluzyonun oluşturulabilmesi için bir çok teşhis metoduna ihtiyaç vardır. Teşhis amaçlı mum modelaj ve planlama oldukça kritik aşamalardır çünkü istenen implant pozisyonlarını ve dağılımlarını belirlemeye yardımcı olur. Bu teşhis amaçlı mum modelaj aynı zamanda geçici restorasyonlar için şablon görevini görürken asıl restorasyonda da estetik, fonksiyon ve fonasyonun oluşturulmasında taslak görevi görür.

 

Başlangıçta implantlar okluzal düzleme nerdeyse dik olarak yerleştirilirdi ama posterior bölgede anatomic sınırların üstesinden gelebilmek için, açılandırılarak yerleştirilmiş implantlar kullanılmaya başlandı. Bu teknik üst ve alt çenede, tam veya bölümlü dişsizlik  durumunda, anterior bölgeye yerleştirilen dört implant üzerine hemen yüklenen sabit protezi yapımını içerir. Klinisyenin asıl protezleri yaparken daha iyi estetik sonuç yakalamasında da hemen yüklenen geçici protez, önemli bir rol oynar.