Gürcan ESKİTAŞÇIOĞLU

1987 yılında Ankara Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesinden mezun olan Eskitaşçıoğlu aynı yıl Ankara Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi Protetik Diş Tedavisi Anabilim Dalında doktora eğitimine başladı. 1991 de Bilim Doktoru ünvanı aldı. 1996 da Doçent, 2002 yılında Profesör oldu.


Ankara Üniversitesi, Selçuk Üniversitesi ve Gazi Üniversitesi Dişhekimliği Fakültelerinde öğretim üyesi olarak görev yapan Eskitaşcıoğlu , Cumhuriyet Tarihinin 20. Dişhekimliği Fakültesi olan YYÜ Dişhekimliği Fakültesini kurarak 8 yıl Dekanlık, Üniversiteler Arası Kurul Üyeliği, Doçentlik, Uzmanlık ve Eğitim komisyonlarında görevler yapmıştır.


Prof. Dr. Gürcan Eskitaşcıoğlu’nun dental implantlar, dental fiberler, adeziv restorasyonlar, seramikler, dijital dişhekimliği, biomekanik ve biyomimetik ile ilgili 60 tanesi SCI'e giren dergilerde yayımlanan 100 ün üzerinde bilimsel çalışması ve bu makalelerine yapılan atıflar bulunmaktadır. Çok sayıda uluslar arası / ulusal konferansları ve bilimsel çalışmaları olan Prof. Dr. Eskitaşcıoğlu, IAD, IADR, EPA üyesi ,TDB Akademi Genel Sekreteri ve ADD Başkanıdır.


Dr. Eskitaşcıoğlu halen Ankara da özel kliniğinde çalışıyor ve kurucusu olduğu Pİ Akademik Eğitim Hizmetler Şirketinde Adeziv Dişhekimliği, İmplantoloji ve Dijital Dişhekimliği alanlarında eğitimler vermektedir.

Aşırı Madde Kayıplı Dişlerin Restorasyonlarında Paradigma: Konvansiyonelden Dijitale


Diş hekimliği, tüm zamanlarda var olan teknolojilerileri başarı ile kullanmış ve gelişmiştir. İçinde bulunduğumuz 21. yüzyılda mesleğimizde yeni dijital teknolojilerin kullanımı major değişiklikler yaratacak düzeyde olup, yüksek seviyede verimliliği ve başarıyı artırmaktadır.


Diş hekimliğinde mükemmele yakın yazılım ve donanımlar yeni bir çağın yani dijital çağın başlangıcı oldu. Dijital çağın getirisi; işleri daha kolay, daha hızlı, daha ekonomik, daha kaliteli ve daha öngörülebilir kılmasıdır.


Bu konferansın ilk bölümünde ; Aşırı madde kayıplı dişlerin, konvansiyonel fiber destekli tekniklerle restorasyonları anlatılacaktır. İkinci bölümde ise dijital tekniklerle yapılan restorasyonların, biomimetik ve biomekanik yaklaşımla, nasıl ve hangi materyallerle yapılmasının uygun olacağını gösteren klinik ve akademik çalışmalar yer alacaktır. Son bölüm simantasyon için öneriler içermektedir.

 

Biomimetik: Doğala ne kadar yakınız ?

 

Biomimetic diş hekimliği, literatürde doğal olanı kopyalamak olarak tanımlanır. Dişlerimizin doğal hali en ideal özelliklere sahiptir. Hasar görmüş, kırılmış, çürümüş ve kaybedilmiş dişleri restore ederken asıl amaç, dişe orijinal dayanım, fonksiyon ve estetiğini kazandırmaktır.
Bu panelde biomimetik yaklaşımlar; pedodonti, prosthodonti , restoratif ve endodonti alanlarında akademik ve klinik çalışmalarla anlatılıp tartışılacaktır.