Filiz KEYF

Yüksek öğrenimini 1986 yılında Hacettepe Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi'nde tamamladı. Aynı yıl Hacettepe Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi Protetik Diş Tedavisi Anabilim Dalı'nda doktora öğrenimine başladı. 1987 yılında araştırma görevlisi kadrosuna atandı. 1990 yılında doktora derecesini aldı. 1994 yılında Yardımcı Doçent, 1996 yılında Doçent, 2003 yılında Profesör ünvanını aldı. 2003 yılından beri aynı bölümde profesör olarak görevini sürdürmektedir. Sabit ve hareketli protezler, çene-yüz protezleri, maddeler bilgisi, implantoloji, ergonomi lisans derslerine girmektedir. Çene-yüz protezleri teorik ve klinik uygulamaları lisansüstü dersini yürütmektedir. Uyku Derneği’nin kurucu üyesidir. Sabit ve hareketli protetik tedavilerin yanı sıra, implantoloji, dental materyaller, çene-yüz protezleri ve obstrüktif uyku apnesinin dental tedavileri ile ilgili çalışmaları bulunmaktadır.

 

Ağız İçi Araç Tedavisi


Obstrüktif uyku apnesi (OSA) gürültülü horlama, bölünmüş uyku, uyku sırasında tekrarlayan solunum yolu tıkanıklığı ve gündüz uyku hali ile karakterize ve yaşam kalitesini olumsuz yönde etkileyen bir hastalıktır. Üst solunum yolu tıkanıklığı, çeşitli koşulların bir sonucu olarak uykuda oluşur. Bu hastalar kardiyak aritmiler, angina, miyokard enfarktüsü, zihinsel sorunlar yaşayabilir ve ayrıca trafik kazaları gibi daha ciddi sonuçları doğurabilir. OSA tedavisi cerrahi tedaviden konservatif tedaviye kadar uzanır. OSA tedavisi dört ana kategoride özetlenebilir; Davranış modifikasyonu, sürekli pozitif hava yolu basınç cihazı (CPAP) kullanımı, apareylerin kullanımı ve cerrahi yaklaşımlar.

 

Son zamanlarda mandibulayı öne alan aparey (MAD) tedavisine ilgi artmaktadır. Ayrıca yumuşak damağı pozisyonlandıran ve dili önde tutan (TRD) apareylerde kullanılmaktadır. Apareyler arasında MAD daha yaygın olarak kullanılır. MAD'nin etki mekanizması mandibulanın mekanik ilerlemesini sağlamak ve orofarinksin anteroposterior boyutlarını arttırmaktır. Apareyler genellikle hafif OSA ve basit horlama ve CPAP veya kraniofasial cerrahiye alternatif olarak orta ve şiddetli OSA'da kullanılmaktadır. OSA'nın diğer tedavi yöntemleri ile karşılaştırıldığında, apareylerin avantajları: hastalar tarafından daha iyi tolere edilmesi, daha ucuz ve basit olması, invaziv olmayan, geri dönüşümlü bir tedavi olmasıdır. MAD yapılırken protruziv konum ve retansiyon gibi bazı tasarım ilkeleri dikkate alınmalıdır. Bu temel tasarım özellikleri ve aparey tedavisinin amaçları, endikasyonları, kontrendikasyonları, tipleri, avantajları, dental muayene, lateral sefalometrik değerlendirme, dili önde tutan apareyler, mandibulayı önde tutan apareyler, yumuşak damağı pozisyonlandıran apareyler, bunların yan etkileri, ayarlanamayan ve ayarlanabilir apareyler, tedavi hedefleri, tedavilerin karşılaştırılması bu sunumda anlatılacaktır.