Esra CAN

İstanbul Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi'nden 1994 yılında mezun oldu. 1995-1999 yılları arasında aynı üniversitenin Diş Hastalıkları ve Tedavisi Ana Bilim Dalı'nda doktora yaptı. 2002 yılında Yeditepe Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi Diş Hastalıkları ve Tedavisi Anabilim Dalı'nda yardımcı doçent, 2006 yılında doçent, 2014 yılında da profesör ünvanlarını aldı. Tokyo Medical and Dental School ve Univerversity of Pensylvania School of Dentistry’de misafir araştırmacı olarak bulundu. İstanbul Dişhekimleri Odası Sürekli Dişhekimliği eğitim komisyonunda ve IADR’ın bilimsel komitelerinde yer aldı. 2012-2017 yılları arasında CED/IADR’ın (Continental European Division of IADR) yönetim kurulu üyesi ve 2014-2016 yılları arasındaki dönem başkanlığını yürüttü. 2017 yılından beri Restoratif Diş Hekimliği Derneği’nin başkanlığını yapmaktadır. Halen Yeditepe Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi Restoratif Diş Tedavisi Anabilim Dalı’nda çalışmalarına devam etmekte ve adeziv dişhekimliği ve dental materyaller ile ilgili ulusal, uluslararası pek çok bilimsel yayını ve sunumu bulunmaktır. Adeziv dişhekimliği, beyazlatma, kompozit vener, porselen lamina, endodontik tedavi görmüş dişlerin restorasyonu, direkt-indirekt posterior restorasyonlar konularında konferans ve hand-on kurslar düzenlemektedir. IADR, Türk Dişhekimliği Birliği, Lazer Akademisi Derneği, Restoratif Diş Hekimliği Derneği, Adeziv Diş Hekimliği Derneği üyesidir.

 

Universal Adezivler, Her Derde Deva mı?


Dişhekimliği pratiğinde kullanılan güncel adeziv sistemlerin temel problemlerinden bir tanesi farklı yapıdaki diş sert dokularına (sağlıklı, çürük, sklerotik dentin ve mine) ve dental materyallere aynı düzeyde bağlanma potansiyelinde olmamalarıdır. Bu nedenle son yıllarda “universal” veya “multi-mode” olarak adlandırılan son jenerasyon adeziv sistemler piyasaya sürülmüştür. Teknik hassasiyeti ve uygulama basamakları az, zamandan tasarruf sağlayan bu tek basamaklı self-etch adeziv sistemler, klinisyenin tercihine göre self-etch, etch-rinse ve selektif-etch stratejilerinde uygulanabildiklerinden “multi-mode” adını alırken, diş sert dokuları, porselen, ışık, dual ve kendi kendine sertleşen rezin kompozitler ve metal bileşenleri gibi farklı yapılara bağlanabilme özelliklerinden dolayı da “universal” olarak nitelendirilmektedir.


Bu sunumda, kolay ve çok amaçlı kullanılabilmeleri nedeniyle piyasadaki popülaritesi giderek artan universal adeziv sistemlerin bilimsel verilere dayanarak farklı klinik durumlardaki başarıları ve sınırlamaları tartışılacak, kliniğe yönelik ipuçları verilecek ve bağlanma etkinliği ile uzun dönem başarılı restoratif tedavi için gerekli stratejiler irdelenecektir.


Biomimetik: Doğala ne kadar yakınız ?

 

Dişlerin biomekanik özelliklerinin daha iyi anlaşılması ile adeziv diş hekimliğindeki gelişmeler, restoratif diş hekimliğindeki tedavi yaklaşımını değiştirmiş, diş sert dokularının maksimum korunarak biomimetik materyaller ile restore edilmesi güncel tedavi anlayışının temelini oluşturmuştur. Bu sunumda, vital ve endodontik tedavi görmüş dişlerin biomimetik restorasyon konsepti ve güncel biomimetik materyaller bilimsel verilere dayanarak farklı klinik vakalarda tartışılacaktır.