Erhan FIRATLI

Prof.Dr.Erhan FIRATLI 1984 yılında İ.Ü.Dişhekimliği Fakültesinden mezun oldu. 1990’da Dr., 1994’de doçent, 2000’de profesör oldu. Halen aynı anabilim dalında görev yapmaktadır. 1994 yılından günümüze kadar olan süreçte İ.Ü.Aziz Sancar Deneysel ve Tıbbi Araştırma Enstitüsü Immunoloji Anabilim Dalı doktora programında ders vermektedir. 1996 yılında University of Washington, School of Dentistry’de misafir öğretim üyesi olarak, 1999-2003 yılları arasında University of Pittsburgh School of Dental Medicine’de adjunct professor olarak görev yaptı. 2004-2007 yılları arasında NIH/NIDCR’da danışman olarak, 2007-2010 tarihleri arasında TUBİTAK-SBAG üyesi olarak görev yaptı. 2010-2013 yıllarında Halen OSSEDER başkanlığı ve EAO Türkiye temsilciği görevini sürdürmektedir. Uluslararası dergilerde yayınlanmış 90’dan fazla makalesi bulunmaktadır. Journal of Periodontology yayın kurulu üyeliği ve çok sayıda uluslar arası dergide hakem olarak görev yapmaktadır.

Trombositten Zengin Fibrin (TZF) Uygulamaları


Diş hekimliğinde yumuşak ve sert dokuların tedavisinde tamir ve rejenerasyon amaçlı birçok biyomateryal kullanılmaktadır. Otolog konsantre kan ürünleri, başlangıçta doku yapıştırıcıları olarak kullanılırken son yıllarda özellikle trombositten zengin fibrin ürünleri yoğunlukla biyolojik onarım materyali olarak kullanılmaktadır. Konsantre kan ürünlerinin en sık kullanıldığı alanlar, dişeti çekilmelerinin tedavisi, dişeti morfolojisinin değiştirilmesi, yeni kemik rejenerasyonunun hızlandırılması, periimplantitis tedavileri gibi alanlardır. Bu konuşmanın amacı trombositten zengin kan ürünlerinin dünü, bugünü ve geleceği konusunda bir görüş oluşturmaktır.