Erhan ÇÖMLEKOĞLU

M. Erhan Çömlekoğlu Ege Üniversitesi, Diş Hekimliği Fakültesi’nden mezun olduktan sonra Ege Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü’nde Protetik Diş Tedavisi alanında doktorasını tamamlamıştır. Halen aynı fakültede öğretim üyesi olarak çalışmaktadır.


Ulusal ve uluslararası kuruluşlarca desteklenmiş çeşitli projelerde görev almıştır. 30’dan fazla ulusal ve uluslararası bilimsel ödül kazanmıştır. Adeziv ve implant diş hekimliği konularında hakemli bilimsel dergilerde 70’i aşkın yayını bulunmaktadır. Fakültede bilgisayar destekli tasarım ve üretim biriminin kurulmasında görev almıştır.


Protetik diş tedavisi alanında klinik çalışmalar yürüten Erhan Çömlekoğlu, ağırlıklı olarak farklı material ve tekniklerin implant çevresi yumuşak ve sert dokularlarla etkileşimi ve klinik sonuçları üzerine çalışmaktadır.

Sabit ve hareketli protezler için oklüzyon

 

Okluzyon hem doğal dişli bireylerde hem de protetik uygulamalarda uzun dönemli başarı ve konfor için gerekli parametrelerin başında gelmektedir. Protetik restorasyonların kapsamına göre değişiklik gösteren farklı okluzyon tiplerinin kişiye özel doğru kullanımıyla ilk günden hasta memnuniyeti sağlamak olasıdır. Özellikle bruksist hastalarımız için son yıllarda kullanımı giderek yaygınlaşan şeffaf zirkonyadan elde edilen monolitik uygulamalarda doğru okluzal ilişkileri daha restorasyonu üretmeden tek seferde kusursuz oluşturmak diş aşınmalarını en aza indirdiği gibi hasta başında harcanan zamanı da azaltmaktadır. Aynı durum okluzal hatalara karşı hiç toleransı olmayan implant üstü protezler için de geçerlidir. Hem sentrik kapanışta hem de eksentrik hareketlerde erken temas olmasını engellemek için klinikte bazı teknikleri ve yardımcı araçları kullanmamız gerekebilmektedir. Bu sunumda, hatalı protezlere bağlı eklem sorunlarının nasıl oluştuğu, yüz arkının doğru bir okluzyon için basitçe nasıl kullanılabileceği, tek seferde erken temassız okluzal ilişkiler için rijid silikon kapanış kaydı yöntemi, bruksist hastalar için dayanıklı ve estetik monolitik uygulamalar ve bu hastalar için modifiye lingualize okluzyon tekniği hakkında bilgiler verilecektir.