Emre TOKAR

1988 yılında Ankara'da doğdu. İlk ve orta öğrenimini Ankara'da tamamladı.
2004 yılında başladığı Ankara Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi'nden 2009 yılında başarıyla mezun olarak diş hekimliği diplomasını almaya hak kazandı.
2009 yılında Ankara Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi Protetik Diş Tedavisi Anabilim Dalı'nda başladığı doktora eğitimine, 2011 yılında Gazi Üniversitesi’nin aynı Anabilim Dalı’na yatay geçiş yaparak devam etti. 2014 yılında “Tam dişsiz alt çenede implant destekli overdenture uygulamalarında açıları ve mesafeleri farklı implantların vertikal yüklemede oluşturdukları streslerin fotoelastik yöntemle değerlendirilmesi” başlıklı doktora tezini  savunarak doktora eğitimini tamamladı.
2015 yılında İstanbul Haydarpaşa Gülhane Askeri Tıp Akademisi Diş Servisi'nde Protetik Diş Tedavisi Bölümü'nde Uzman Diş Tabip Asteğmen/Teğmen olarak askerlik görevini yaptı. 
2017 yılında da University of Minnesota, School of Dentistry'de Restoratif Diş Hekimliği Bölümü ve Minnesota Dental Research Center for Biomaterials and Biomechanics Laboratuvarı'nda misafir öğretim üyesi olarak çalıştı.
2018 yılında Gazi Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi’nde Doktor Öğretim Üyesi kadrosuna atandı. Halen aynı üniversitede öğretim üyesi olarak çalışmaktadır. Evli ve bir çocuk babasıdır.


Çapraz Enfeksiyon Kontrolü

 

Son yıllarda bulaşıcı hastalıkların yayılımında aşırı artışın görülmesi nedeniyle, sağlık alanında çalışanların tedavi esnasında, öncesinde ve sonrasında davranış ve yaklaşımları büyük önem arz etmektedir. Kontamine olmuş vücut sıvıları veya mukoza ile etkileşimde bulunan tüm sağlık çalışanlarının ve sağlayıcılarının enfeksiyon kontrolü için temel bazı kurallara uymaları gerekmektedir. Diş hekimliği hastaneleri ve klinikleri, diş protez ve ortodonti laboratuvarları çapraz enfeksiyon riski açısından son derece dikkatli olunması gereken ortamlardır. Mevcut epidemiyolojik veriler, ağız diş sağlığı sağlayıcılarının diş tedavileri esnasında bulaşıcı hastalıklara maruz kalma riskinin önerilen enfeksiyon kontrolü yöntemlerinin düzenli uygulamasıyla en aza indirilebileceğini göstermektedir. Bu sunumda çapraz enfeksiyon kontrolü için alınması gereken önlemler detaylı bir şekilde anlatılacaktır.