Emre ŞEKER

1981 Sivas doğumlu Emre ŞEKER, Ankara Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi’nde başladığı lisans eğitimi sonrasında 2007 yılında kuruluş aşamasında görev almak üzere Yakın Doğu Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi Protetik Diş Tedavisi Anabilim Dalı’nda Araştırma Görevlisi olarak çalışmıştır. 2011 yılında “Greftlenmiş ve Greftlenmemiş Posterior Maksillada Uygulanan İmplant Destekli Farklı Tasarımlı Sabit Protezlerin Destek Dokulardaki Etkilerinin Üç Boyutlu Sonlu Elemanlar Stres Analiz Yöntemi İle İncelenmesi” konulu doktora tezini tamamlayarak bu kürsüden “Bilim Doktoru” ve Sağlık Bakanlığı’ndan “Protez Uzmanı” ünvanlarını almıştır. 2012 yılında kuruluş aşamasında görev almak üzere Eskişehir Osmangazi Üniversitesi’nde Yrd. Doç. kadrosuna atanmış ve 2017 yılında girdiği sınavda Doçentlik ünvanını almıştır. Halen aynı üniversitede akademik ve klinik çalışmalarına devam etmektedir. Yerli ve yabancı dergilerde 30’a yakın makalesi, ulusal ve uluslararası kongrelerde 50’ye yakın bildirisi bulunmaktadır. Mesleki ilgi alanları arasında implant üstü protezler, CT destekli 3 boyutlu implant planlaması, CADCAM restoratif sistemler, zirkonyum-laminate porselen sistemler ve gülüş tasarımı bulunmaktadır. İngilizce bilmektedir. Dr. Başak Şeker ile evli ve bir erkek, bir kız çocuk babasıdır.

 

Tam Dişsiz Hastalarda İmplant Üzeri Overdenture mı, Hibrit Protez mi?

 

Günümüzde dijital görüntüleme ve planlama programlarının ve üst yapı üretim sistemlerinin geliştirilmesi, tam dişsiz hastaların implant destekli protezler ile daha sık ve güvenilir şekilde tedavi edilebilmesini sağlamıştır. Bilgiye kolay ulaşabilme, üretim teknolojileri ve materyal çeşitliliğindeki yenilikler hekim, teknisyen ve hasta beklentisini arttırmıştır. Aynı şartlarda aynı hastaya farklı birçok planlamanın uygulanabileceği ağız ortamında hangi planlamanın klinik olarak daha kabul edilebilir olduğu halen tartışmalıdır. Ekonomik parametreler bir kenara bırakıldığında, biyomekanik sınırlar içinde estetik ve fonksiyonel kazanımları hijyenik bir şekilde en uzun süre sağlayan protez türü başarılı tedavi olarak tanımlanabilir.


Bu sunumda implant uygulanacak tam dişsiz hastalarda ne zaman overdenture ne zaman hibrit protez yapılması gerektiği ile ilgi tedavi planlarından bahsedilecektir. Hasta beklentileri, estetik gereksinim, implant çap ve boy dağılımı, ölçü yöntemleri, alt yapı üretim sistemleri, laboratuarların yeterlilikleri, karşılaşılan biyolojik ve mekanik komplikasyonlar hakkında detaylı bilgi verilecektir. Bu sunum sonunda hekimin, tam dişsiz bir hastada overdenture mı yoksa hibrit protez mi yapılması gerektiği konusunda daha rahat karar verebilmesinin sağlanması amaçlanmıştır.