Doğan DOLANMAZ

Ankara Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi’nden mezun olan Dr. Doğan Dolanmaz, aynı fakültenin Ağız, Diş ve Çene Cerrahisi Anabilim Dalı’nda uzmanlık eğitimini tamamlamıştır. 1999 yılında Selçuk Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi Ağız, Diş ve Çene Cerrahisi Anabilim Dalı’nda Yrd. Doç. Dr. olarak göreve başlamış, 2004 yılında doçent ve 2009 yılında profesör unvanlarını almıştır. Halen aynı anabilim dalında öğretim üyesi olarak çalışmalarına devam etmektedir. Dr. Doğan Dolanmaz’ın 80’in üzerinde ulusal ve uluslararası dergilerde yayınlanmış bilimsel makalesi ve çok sayıda bildirisi vardır. AÇBİD yönetim kurulu üyesidir ve “International Association of Oral and Maxillofacial Surgeons” and “ITI” üyesidir.

 

Çekim Zorluğunu Etkileyen Faktörler

 

Diş hekimliği pratiğinin en sık yapılan cerrahi işlemlerinin başında 20 yaş dişlerinin çekimleri gelmektedir. 20 yaş dişleri sürmüş, kısmi gömülü ve tam gömülü olarak görülebilirler. Asemptomatik ya da semptomatik olabilirler. Üçüncü molar dişler, komşu molar dişte periodontal sorunlara, çürük ve kök rezorbsiyonlarına, perikoronit, kist ya da tümöre ve atipik fasiyal ağrı gibi sorunlara yol açabilirler. Asemptomatik olanların çekim kararı ile ilgili bir fikir birliği yoktur. Asemptomatik üçüncü molarlar ile ilgili kabul edilen görüş, yaşamın erken dönemlerinde profilaktik nedenle yapılan çekimlerin komplikasyon potansiyelini ve operasyon sonrası morbiditeyi düşürdüğü yönündedir.

Yirmi yaş dişlerinin çekiminin zorluğunu belirleyen birçok unsur vardır. Dişin gömülülük düzeyi bunların başında gelmektedir. Doğal olarak gömülülük düzeyi arttıkça dişin ulaşılabilirliği azalmakta ve dolayısıyla çekim güçlüğü buna paralel olarak artmaktadır. Çekim güçlüğünün artması komplikasyon potansiyelini de arttırmaktadır. Cerrahi öncesi klinik ve radyolojik değerlendirmeye gereken önemin verilmesi ve zorluk düzeyinin belirlenmesi olası komplikasyonların önüne geçilmesi ve yasal sorunlar ile karşılaşılma ihtimalini azaltacaktır. Bu sunumda cerrahi öncesi zorluğun belirlenmesi, işlem sırasında dikkat edilmesi gerekenler ve komplikasyonların önüne geçilmesi için alınması gereken önlemler tartışılacaktır.