Chingiz RAHİMOV

Yönetici Profili: Azerbaycan Tıp Üniversitesi Oral ve Maksillofasiyal Cerrahi Anabilim Dalı Profesörü ve Başkanı
Azerbaycan Oral ve Maksillofasiyal Cerrahlar Derneği Başkanı
Oral ve Maksillofasiyal cerrahide 38 yıllık uygulamalı çalışma, 35 yıllık bilimsel araştırma ve 23 yıllık öğretim deneyim.
22'sinin PubMed’de taranabildiği 100'den fazla bilimsel makale,
3 uluslararası hibe, 2 tıbbi icat, 2 rasyonalizasyon önerisi,
10'dan fazla doktora ve 2 MDM'den fazla eğitim,
Eski SSCB'de Maksillofasiyal Cerrahide en genç Doktor

Araştırma ilgisi: Dijital teknolojiye dayanan kraniofasiyal rekonstrüktif cerrahi (çeşitli kraniosinositoz formları dahil);
*TME bozukluklarında açık cerrahi, artroskopi ve artrosentez;
*Total TME artroplastisi
*Maksillofasiyal rekonstrüksiyonda DO (distraksiyon osteogenezi);
*Tek aşamalı cerrahide maksillofasiyal bölgenin gelişmiş tümörlerinin tedavisi ve dental implantlarla protetik rehabilitasyonu;
* Serbest flep ile yüz rekonstrüksiyonu;
* Orbita rekonstrüksiyonu;
* Maksillofasiyal rekonstrüksiyon için navigasyon cerrahisi;
* İleri implantoloji
* Egzo-prostodontik maksillofasiyal implantasyon;
* Zigoma implantasyonu

 

Profesyonel Tecrübe:
1979-1981 Nahçıvan şehrinin diş kliniklerinde ağız Cerrahı (Azerbaycan Cumhuriyeti)
1981-1984 Baş ve Boyun Onkoloji Enstitüsü'nde yüksek lisans (Moskova, Rusya)
1986-1992 Tıp Akademisi Maxillofasiyal Bölümü’nde doktora (Moskova, Rusya)
1992-günümüze Azerbaycan Tıp Üniversitesi Oral ve Maksillofasiyal Cerrahide Profesör
1992-1993 Azerbaycan Cumhuriyeti Cumhurbaşkanlığı Bürosunda İnsani Yardım Dairesi Bölüm Başkanlığı
1993-1998 Azerbaycan Cumhuriyeti Bakanlar Kurulunun Sağlık ve Sosyal Sorunlar Dairesi Başkanı
1997-2000 Azerbaycan UNDP tarafından desteklenen ilaç karşıtı çabalar Ulusal Koordinatörü
2004-2015 Bakü'nün ilk belediye hastanesinde Maksillofasiyal Cerrahi Anabilim Dalı Başkanı
2007-günümüze Azerbaycan Tıp Üniversitesi Oral ve Maksillofasiyal Cerrahi Anabilim Dalı Başkanı
2016-günümüze Azerbaycan Tıp Üniversitesi Eğitim- Stomatoloji Klinikleri müdür yardımcısı
2017-günümüze Azerbaycan Oral ve Maksillofasiyal Cerrahlar Derneği başkanı

 

Dijital Teknolojilerin Rekonstrüktif Kraniyofasiyal Cerrahiye Entegrasyonu


Giriş: Kraniyofasiyal cerrahide rekonstrüktif prosedürler için endikasyonlar ve olasılıklar, hastanın talepleri ve tıbbi teknolojilerin ilerlemesi ile birlikte kalıcı olarak artmaktadır. Bu spesifik bölgenin karmaşık anatomisi, anatomik olarak hayati ve önemli yapılarla yakın ilişkisi ve hastaların yaşam kalitesine olan yüksek etkisi nedeniyle önemli ölçüde hassas cerrahi yaklaşım ve açık ameliyat öncesi titizi planlama gerektirdiği iyi bilinmektedir. Ameliyat öncesi planlama, simülasyon ve navigasyonun tarihi, özellikle son yıllarda artan gelişim oranlarını göstermektedir. Ayrıca, günümüzde hastaya daha fazla önem verilmektedir. Mevcut çalışmanın amacı göstermek preoperatif sanal planlamanın gelişimini ve rekonstrüktif kraniyofasiyal cerrahide uygulama alanlarını göstermektir.
Gereç ve yöntemler: Farklı dento-alveoler, posttravmatik, postablatif, konjenital ve edinsel kraniyofasiyal defekt ve anomalileri olan hastalar çalışmaya alındı. Tüm hastalar ameliyat öncesi ve sonrası klinik ve radyolojik inceleme ile değerlendirildi. Preoperatif planlama aracı olarak Materialise Mimics yazılımı (Belçika) kullandı.
Bulgular: Tüm vakalarda makul estetik ve fonksiyonel sonuçlar elde edildi. Postoperatif karşılaştırmalı değerlendirme preoperatif planlama verileri ve postoperatif sonuçlarda eşdeğerlik gösterdi. Tüm hastalarda önemli oranda fonksiyon ve estetik parametrelerin restorasyonu ve dolayısıyla yaşam kalitesinin normale döndüğü tespit edildi.

Sonuçlar: Sanal bilgisayar simülasyonu ve navigasyon prensiplerinin kombinasyonu, kraniyofasiyal rekonstrüktif prosedürlerin fonksiyonel ve estetik sonuçlarını önemli ölçüde artırabilir. Rekonstrüktif prosedürde hızlı prototipleme teknolojisinin uygulanmasında sanal planlama ve navigasyon kılavuzları, rekonstrüktif cerrahinin güncel ilerlemesinde büyük bir etkiye sahiptir. Arttırılmış gerçeklik teknolojisinin daha ileri uygulamaları gelecekte bu ilerlemeyi önemli ölçüde destekleyebilir.