Bülent KURTİŞ

1968 yılında Ankara’ da doğdu. İlk ve orta öğretimini Ankara’da tamamladı. 1986 yılında girdiği Ankara Üniversitesi Dişhekimliği Fakültesi’nden 1991 yılında dönem üçüncüsü olarak mezun oldu. Aynı yıl Gazi Üniversitesi Dişhekimliği Fakültesi Periodontoloji Anabilim Dalı’nda doktora eğitimine başladı. 1996 yılında “Deneysel Periodontal Defektlerde Uygulanan Kolajen Membranların Yönlendirilmiş Doku Rejenerasyonu Tekniği İçerisindeki Etkinlikleri ve Rezorbsiyon Özelliklerinin İncelenmesi” başlıklı tez çalışması ile doktorasını tamamladı. 1997-1998 yılları arasında Gülhane Askeri Tıp Akademisi’nde vatani görevini yaptı. 2003 yılında Gazi Üniversitesi Dişhekimliği Fakültesi’nde doçent, 2008 yılında ise profesörlük ünvanı aldı. 2013 yılında ERASMUS çerçevesinde University of Szeged, Faculty of Dentistry’ de “Ultrasonic Piezoelectric Surgery Systems; Using Principles, Indications, Advantages and Disadvantages” konulu dersler vermiştir. European Federation of Periodontology (EFP), International Team for Implantology (ITI) ve Türk Periodontoloji Derneği üyesidir. ITI birliğinde Fellow olarak görev yapmaktadır. Gazi Üniversitesi Dişhekimliği Fakültesi Dergisi, Ege Üniversitesi Dişhekimliği Fakültesi Dergisi ve Ankara Dişhekimleri Odası Dergisinde hakemlik yapmaktadır. Bugüne kadar basılmış olan 28’ si yurtdışı ve  21’si  ise yurtiçi olmak üzere toplam 49 yayını mevcuttur. Avrupa ülkeleri ve Amerika Birleşik Devletleri’nde sunulmuş birçok bildiri ve kongre katılımları vardır. Periodontal cerrahi, sinüs cerrahisi ve piezo cerrahi yöntemler konusunda birçok konferans ve kurslar vermiştir. Temel ilgi alanları periodontal cerrahi, mukogingival cerrahi, sinüs yükseltme cerrahisi, kemik ogmentason işlemleri ve piezocerrahi yöntemlerdir.

 

Peri - İmplant Doku Stabilitesi Ve Rejeneratif Cerrahi İşlemlerde Keratinize Mukozanın Önemi Ve Artırma Teknikleri

 

Dişler çevresindeki dişeti dokusu ile kıyaslandığında implantlar çevresindeki dişeti dokusunun anatomik yapısında bazı farklılıklar bulunmaktadır. Bu anatomik farklılıklara bağlı olarak peri-implant dokuların bakteriyal infeksiyonlara karşı cevabı da periodontal dokulara göre farklılık göstermektedir ve peri-implant mukozanın dişler çevresi dokuya kıyasla yıkımlara karşı daha hassas ve zayıf olduğu görülmüştür. Peri-implant doku sağlığını muhafaza etmek için implantlar çevresinde yeterli genişlikte keratinize mukoza varlığının gerekli olup olmadığı konusunda literatürde bir çelişki bulunmaktadır. Bununla birlikte implantlar, plak akümülasyonu, gingival inflamasyon, sondlama derinliği, çekilmeler ve kemik kaybı  gibi  bazı klinik parametreler yönünden keratinize mukozaya sahip olanlar ve olmayanlar olarak karşılaştırıldığında, keratinize mukozaya sahip implantlar çevresinde bu parametrelere ait sonuçların istatistiksel olarak daha iyi olduğu tespit edilmiştir. Ek olarak , özellikle ön bölgede estetik yönden de implantlar çevresinde arzu edilen estetik görünümü elde edebilmek için yeterli keratinize dokunun varlığı kesinlikle gerekli olmaktadır. Kemik dokusu miktarını artırmak amacıyla implantlar yerleştirilmeden önce veya o sırada çeşitli rejeneratif cerrahi operasyonlar yapılmaktadır ve yeterli keratinize doku varlığı hem sütürleme hem de post operatif uygun yara iyileşmesi için her zaman kolaylaştıcı etki sağlamaktadır. Literatürde, implantlar çevresindeki keratinize doku miktarını artırmaya yönelik çeşitli cerrahi teknikler ve materyaller tanımlanmış olmasına rağmen, otolog doku greftleme teknikleri yumuşak doku ogmentasyonlarında her zaman altın standart olarak düşünülmüştür.  Bu konferansın temel hedefleri, peri-implant doku sağlığı ve rejeneratif cerrahi operasyonlarda keratinize dokunun önemini anlamak ve implant çevresindeki keratinize doku volümünü artırmaya yönelik teknikleri tartışmaktır.