Buğra ÖZEN

Diş hekimliği ve Pedodonti eğitimini Ankara Üniversitesi’nde tamamlayan Dr. Buğra Özen,  2005-2006 yıllarında Karadeniz Teknik Üniversitesi’nde yardımcı doçent ve anabilim dalı başkanlığı yapmıştır. 2007 yılında Bilinçli Sedasyon Derneği’ni kurup,  başkanlığını yürütmüştür. 2011 yılında Amerika Birleşik Devletleri’nde misafir araştırmacı olarak bulunmuş, 2013-2016 yıllarında ise University of Amsterdam ve Vrije Universiteit’ın ortak diş hekimliği fakültesi olan ACTA Amsterdam’da Doçent olarak çalışmıştır. 2009 yılından beri TC Sağlık Bakanlığı TUKMOS Çocuk Diş Hekimliği Uzmanlık Eğitimi Komisyonu Üyeliğini devam ettiren Doç Dr Buğra Özen, Avrupa Çocuk Diş Hekimliği Akademisi ve  Avrupa Çürük Araştırma Organizasyonu’nda da aktif üyeliklerini sürdürmektedir. Ulusal ve uluslararası birçok bilimsel dergide editörlük ve misafir editörlük yapmakta, ayrıca editör ve hakem kurullarında da çalışmaya devam etmektedir. Halen Altınbaş Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi Çocuk Diş Hekimliği Anabilim Dalı Başkanı olarak görev yapmaktadır.

 

Diş Hekimliğinde Sedasyon ve Genel Anestezi Uygulamaları

 

Diş Hekimi ile kooperasyon eksikliği içinde olan hastalar  için farklı yöntemler vardır. Bunlar psikolojik ve farmakolojik yaklaşımlardır. Psikolojik teknikler yani davranış yönlendirilmesi, diş hekimleri tarafından çok iyi bilinmekte ve uygulanmaktadır. Bu uygulamalarda hekimin başarısı büyük oranda hasta ile iletişim kurabilmesi ve hastanın güvenini kazanabilmesine bağlıdır. Farmakolojik yöntem; psikolojik yaklaşımların yetersiz kaldığı durumlarda, sedasyon, analjezi veya  genel anestezi sağlamak için bazı ilaçların uygulanmasıdır. Diş hekimliğinde sedasyon dünya genelinde diş hekimleri tarafında muayenehane şartlarında gerekli eğitim ve yeterli ekipman ile uygulanmasına rağmen; ülkemizde bu konuda hem yasal problemler hem de eğitimi verecek kurumların eksikliği nedeniyle diş hekimlerimiz bu yöntemlerden yeterli derecede faydalanamamakta, dolaysıyla da kooperasyon problemi yaşadığı birçok hastada çaresiz kalmaktadır. Bu konuşmanın amacı sedasyon yöntemlerinden genel anesteziye doğru giden yolda genel perspektifi görmek, dünyadaki uygulamalara bakmak, gerekli eğitim ve ekipmanın neler olabileceğini tartışmaktır.