Bora KORKUT

1984 Yılında İzmir’ de doğdu.

LİSE öğrenimini Tekirdağ Fen Lisesi’ nde yapmış, üniversite eğitimini ise Marmara Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi’ nde 2008 yılında tamamlamış ve aktif diş hekimliği hayatına başlamıştır.

2015 yılında Marmara Ünivesitesi Diş hekimliği Fakültesi Restoratif Diş Tedavisi Anabilim Dalı’ nda ‘Aşınmış dişlerde boyut değişikliklerinin uzun dönem ölçülebilirliğinin çeşitli metotlarla değerlendirilmesi’ konulu DOKTORA tezini sunmuş ve Doktor Diş Hekimi ve aynı zamanda Restoratif Diş Tedavisi Uzmanı ünvanlarını almıştır.

2009 – 2016 yılları arasında Marmara Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi Restoratif Diş Tedavisi Anabilim Dalı’ nda ARAŞTIRMA GÖREVLİSİ olarak, 2016 yılından buyana da aynı birimde YARDIMCI DOÇENT DOKTOR olarak görev yapmaktadır.

Diş aşınmaları, erken çürük lezyonlarının teşhisi ile ilgili ulusal ve uluslararası alanda birçok bilimsel yayınının yanında, restoratif diş hekimliğinde estetik uygulamalar ile ilgili de ulusal ve uluslararası alanda çok sayıda yayını mevcuttur.

2012 yılından bu yana Direkt Estetik Rezin Restorasyonlar, Dental Fotoğrafçılık ve Diş Beyazlatması ile ilgili ulusal ve uluslararası alanda çeşitli seminer ve kurslar vermektedir.

 

Tek Renkli Anterior Kompozit Restorasyonlar: Fırsatlar ve Sınırlamalar

 

Direkt kompozit rezin restorasyonlar gelişen adeziv diş hekimliği materyal ve metotlarına paralel olarak arka dişlerde olduğu kadar ön dişlerde de sıklıkla uygulanır hale gelmiştir. Tek seansta bitirilebilen ve bir çok vakada preparasyon dahi yapılmadan uygulanma imkanı veren direkt rezin restorasyonlar ile diş dokularının tabakalanmasından makro ve mikro yüzey özelliklerine kadar birçok ileri estetik detay da hekimler tarafından restorasyon yüzeyine uygulanabilmektedir. Kuron kırığı restorasyonları, diastema kapama restorasyonları ve tam veneer restorasyonlar gibi tedavi işlemleri direkt kompozit rezinlerin uygulama alanlarıdır. Daha önceleri indirek seramik restorasyonlara kıyasla dayanıksız olma ve kolay renklenme gibi eleştirilere maruz kalan direkt kompozitler; doğru endikasyon, iyi izolasyon, uygun teknik, detaylı cilalama işlemleri ve düzenli kontrol randevuları ile artık kendini kanıtlamıştır. Güncel olarak, hekimlerin klinikte daha kolay ve pratik uygulamalarla başarı sağlama beklentisinden yola çıkılarak, son yıllarda optik özellikleri daha da geliştirilen bazı kompozit rezinlerin tek bir renk tonu ile, uygun şartlar sağlandığında estetik ve fonksiyonel restorasyonlar yapılabilmektedir.