Ayşe GÜLŞAHI

Ankara Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi’nden 1997 yılında mezun olan Dr. Ayşe Gülşahı, Oral Diagnoz ve Radyoloji doktora eğitimini Ankara Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi’nde tamamlamıştır. 2005 yılından bugüne Başkent Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi Ağız, Diş ve Çene Radyolojisi Anabilim Dalı'nda akademik çalışmalarını sürdüren Dr. Gülşahı, 2015 yılında Prof.Dr ünvanını almıştır. Halen, Başkent Üniversitesi Dişhekimliği Fakültesi Dekan yardımcılığı ve Ağız, Diş ve Çene Radyolojisi Anabilim Dalı Başkanlığı görevlerini sürdürmektedir. Ulusal ve uluslararası çok sayıda bilimsel yayını bulunan Dr. Ayşe Gülşahı, alanında hem radyoloji hem de yumuşak doku lezyonları konularında çalışmalarını sürdürmektedir. Halen Türk Dişhekimleri  Birliği Akademi Yönetim Kurulu üyeliği görevini yürütmektedir.


Olgularla Klinik ve Radyografik Değerlendirme

 

Klinik muayene ve radyografik değerlendirme, doğru teşhis ve tedavi için birbirinin tamamlayıcısı olan iki önemli basamaktır. Anamnez ve klinik muayene, hastalığın varlığı ile ilgili yeterli bilgi sağlar, ancak daha ileri, önemli bilgiler ve ayırıcı tanı, radyografik değerlendirme ile elde edilir. Radyografik özelliklerin büyük kısmı, diğer özelliklere göre daha fazla ipucu verir. Diş hekimleri radyografik anatomiyi iyi bilmeli ve patolojik görüntüleri yorumlayabilecek donanıma sahip olmalıdır. Kesin tanıyı belirlemede önemli olan, radyolojik özellikler ile diğer diagnostik bilgileri birleştirmektir. Bu sunumda, radyografik anatomi hakkında kısa bir bilgi verilerek, anatomik varyasyonlar ve patolojilerin klinik ve radyografik özellikleri ve ayırıcı tanıları, olgular eşliğinde tartışılacaktır.

 

Endodontide Konik Işınlı Bilgisayarlı Tomografi


Endodontide teşhis ve tedavinin en önemli basamağı, kök kanal sistemi ve çevre dokuların detaylı olarak görüntülenebilmesidir. Konik Işınlı Bilgisayarlı Tomografi (KIBT), dişleri ve destekleyici dokuları içeren maksillofasiyal bölgenin üç boyutlu doğru bir şekilde görüntülenebilmesini sağlar. Endodonti pratiğinde KIBT 'nin endodontik patolojilerin tanısı, kök kanal morfolojisinin görüntülenmesi, kök kırıklarının ve internal-eksternal kök rezorpsiyonlarının değerlendirilmesinde kullanımı hızla artmaktadır. Endodontik uygulamalarda  intraoral görüntüleme yöntemleri hala ilk seçenek olmakla birlikte KIBT, özellikle komplike vakalarda daha yüksek doğruluk oranı gösterir. Bu panelde, endodonti vaklarında KIBT kullanımının yararlılıkları tartışılacaktır.