Ayça ARMAN ÖZÇIRPICI

Dr. Arman-Özçırpıcı, T.E.D Ankara Koleji ve Ankara Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesinden mezun olduktan sonra, doktorasını aynı fakültenin Ortodonti Anabilim Dalı’nda 2001 yılında tamamlamıştır. 2006 yılında doçent ünvanı almıştır. 2002 yılından itibaren Başkent Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi Ortodonti Anabilim Dalı’nda çalışmakta olan Dr. Arman Özçırpıcı, 2012 yılında profesör kadrosuna atanmıştır. 2007 yılından itibaren Anabilim Dalı Başkanı olarak görevini sürdürmektedir. Uluslararası birçok bilimsel derginin editör ve hakem kurullarında görev yapan Dr. Arman Özçırpıcı’nın ulusal ve uluslararası hakemli dergilerde basılmış 88 yayını, 3 uluslararası kitap bölümü, kongre ve sempozyumlarda sunulmuş 100’ün üzerinde bildirisi mevcuttur. 2002,2012,2016 yıllarında Orhan Okyay Araştırma Ödülü ve 2007 yılında Judson C. Hickey Bilimsel Makale Ödülünü almıştır. İlgi alanları; Sınıf III malokluzyonlar, ortognatik cerrahi ve interdisipliner tedavi yaklaşımları, iskeletsel ankraj uygulamaları ve hızlandırılmış diş hareketi uygulamalarıdır. Evli ve iki çocuk annesidir.

 

Malokluzyonlarda Tedavi Zamanlaması Erken mi? Geç mi?


Maloklüzyonların tedavi planlamasında en önemli kararlardan birisi tedavinin zamanlamasıdır. Süt veya karma dişlenme döneminde yapılan erken ortodontik tedaviler hakkında tartışmalı görüşler vardır. Erken ortodontik uygulamaların; büyüme potansiyelinin kullanılması, kompleks tedavi mekaniklerine gereksinimin azaltılması, tedavi stabilitesinin arttırılması gibi avantajları olduğu kadar tedavinin ertelenmesinin daha uygun olacağı durumlar da mevcuttur. Bu sunumda; sıklıkla rastlanılan yer darlığı/fazlalığı, hipodonti, anterior/posterior çapraz kapanışlar, artmış overjet, deepbite/openbite gibi problemlerin ayırıcı teşhisleri, tedavi planlamaları ve erken dönemde uygulanalabilecek interdisipliner yaklaşımlar vakalar üzerinde anlatılacaktır.