Ateş PARLAR

Ankara Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesinden 1982 yılında mezun olan Prof. Dr. Ateş Parlar, aynı yıl,  Gazi Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi’ne asistan olarak girmiştir. 1986 yılında Doktora, 1988 yılında Doçentlik ve 1995 yılında Profesörlük ünvanını almıştır.
1991 yılında, TÜBİTAK Doktora Sonrası Yurtdışı araştırma bursu alarak;  Bern Üniversitesinde, Prof. Dr. Lang ile; 1993 yılında da TÜBİTAK bursu ile Texas Üniversitesinde Prof. Dr. Caffesse ile birlikte bilimsel çalışmalar yürütmüştür. Yaptığı akademik çalışmalar ile 6’sı  Uluslararası, 2’si ulusal olmak üzere 8 adet bilim ve onur ödüllerine layık görülmüştür.
70’i aşkın Yurt dışı ve yurt içi yayını bulunmaktadır.
İmplantoloji, yumuşak doku estetiği, perioplastik cerrahi, mikrocerrahi ve Periodontal Rejenerasyon konularında yurtiçi ve yurtdışında 250 den fazla  kurs vermiştir.
Kongre ve bilimsel toplantılarda sunulmuş 150 den fazla bildiri ve konferansı bulunmaktadır. Bu konferans ve bildirilerin yaklaşık 50 tanesi Amerika, Fransa, italya Mısır, İran, Azerbaycan, Hollanda, İsveç, Polonya, Almanya, İsviçre, İspanya, Avusturya, Sırbistan, Bosna Hersek, İsrail, Lübnan, Kosova gibi ülkelerde davetli konuşmacı olarak sunulmuştur.
Prof. Dr. Parlar, European Academy of Periodontology Workshoplarına 1993, 1996, 2002 ve 2008 yıllarında davetli delege olarak katılmış ve Periodontoloji – İmplantoloji çalışma guruplarında delege olarak ülkemizi temsil etmiştir.
2003 ve 2008 yıllarında, ITI Consensus Konferanslarına delege olarak katılan Prof. Dr. Parlar, yine 2008 yılında, Prag ‘ta gerçekleştirilen Avrupa Diş Hekimliği İmplant Eğitimi Workshop ‘ına davetli delege olarak katılarak ülkemizi temsil etmiştir.
TDB Sürekli Diş Hekimliği Eğitimi Yüksek Konseyinde Kurucu Üye olarak görev almış ve 9 yıl boyunca da konseyin üyeliğini yapmıştır.
Pror. Dr. Ateş Parlar, 1994 yılında ITI üyesi olmuş, 2001- 2003 yılları arasında Uluslar arası ITI eğitim komisyonu üyeliği yapmış, 2004 yılında ITI Türk Bölümünü kurmuştur. 2004- 2007 yılları arasında ITI Türk Bölümü kurucu başkanlığını yapmıştır. Aynı zamanda Osseointegrasyon Derneği kurucu üyelerindendir.

Görev süresi boyunca, 6 adet doktora tezine danışmanlık yapan Prof. Dr. Ateş Parlar, 2008 yılı Haziran ayı itibariyle, Gazi Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi’ nden kendi isteğiyle emekli olmuştur. Kurmuş olduğu IDEA®™  çatısı altında ve bağımsız olarak  ImplantMasters®™ ve PerioMasters®™ adları altında  “master class” kurslar vermektedir. 2012 yılından beri ulusal ve uluslararası organizasyonlarla yurtdışında kadavra üzerinde ileri implant cerrahisi kursları vermektedir.  Kurucusu olduğu  PrimaDent®™   Diş Kliniğinde,  Dişhekimi olarak çalışmayı sürdürmektedir.


İmplant Uygulamaları İçin Kret Ogmentasyonu Yöntemler

 

Diş kaybı sonrasında alveoler kret rezorbsiyonu sık  görülen  bir durumdur ve çoğu kez implantların  doğru konumda yerleştirilmelerine engel  teşkil  eder. Özellikle estetik bölgelerde tatminkar sonuçlar elde edilebilmesi için implantların  doğru konumda yerleştirilebilmeleri yeterli alveoler kemik  hacmi gerektirir. Alveoler kret ogmentasyonu işlemlerinin başarıya ulaşmasında defekt morfolojisi önemli bir rol oynar.  Duvarları olan kemik defektlerinin onarılması daha kolayken duvarsız defektlerde kemik hacmi  artışı sağlamak daha zordur.
Alveoler kret deformitelerinin düzeltilmesinde başlıca  iki  temel teknik kullanılabilir. Yönlendirilmiş  kemik rejenerasyonu ve otojen blok  kemik  greftleri. Başka teknikler de olmakla beraber temeli bu iki yöntem  temsil eder.

Bu sunumda kemik ogmentasyonu teknikleri anlatılaca ve vakalar üzerinde açıklanacaktır.