Altay ULUDAMAR

1966 Ankara doğumlu olup, 1983 yılında girdiği Hacettepe Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi’nden 1988 yılında mezun olmuştur. 1989 yılında Selçuk Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi, Protetik Diş Tedavisi Anabilim Dalı’nda doktora programına başladı. Klinik ve bilimsel yeterlilik çalışmaları sonrasında 1992 yılında Londra Üniversitesi, Eastman Dental Hospital, Protetik Diş Tedavisi Bölümünde başladığı programı 1993 sonunda Master derecesiyle bitirdi. Selçuk Üniversitesi, Diş Hekimliği Fakültesi, Protetik Diş Tedavisi Anabilim Dalından 2007 yılında ‘Zirkonyum Oksit Seramik Restorasyonlarda Farklı Yüzey Hazırlıklarının Kompozit Yapıştırma Simanının Bağlanmasına Etkilerinin İncelenmesi’ konulu tezle doktora derecesi aldı. 2012 yılında Doçent ünvanını almaya hak kazandı. Klinik çalışmalarının yanında, Kapadokya Üniversitesi, Diş Protez Teknikerliği Meslek Yüksek Okulunun dental teknoloji ve protez eğitim programının kurulum ve yönetimini takiben, 2017-2018 dönemi için Kıbrıs Sağlık ve Toplum Bilimleri Üniversitesinde, Uluslararası Dişhekimliği öğrencilerine İngilizce teorik ve pratik Protetik Diş Tedavisi dersleri vermektedir. Yurt içi ve yurt dışında yayınlanmış pek çok bilimsel makalesi ve sunumları bulunmaktadır. Özellikle estetik diş hekimliği alanında uygulamalı kurslar verip konuşmalar yapmakta olan Dr. Uludamar, İstanbul Göktürk’te içinde eğitim salonu da bulunan multidisipliner Dentaldente Özel Diş Kliniğinin kurucu ortağıdır.

 

Tüm Yönleri ile Tam Seramik Restorasyonlar

 

Bu konuşmada lamina vener ve tam seramik restorasyon uygulamaları konusunda güncel bilgiler katılımcılarla paylaşılacaktır. Uygun hasta seçimi, teknisyen iletişiminde yapılması gerekenler, direkt ve endirekt mock-up yapımı, günümüzde kullanılan tam seramik porselen restorasyonların gelişimi, yapım teknikleri, kullanılan malzemeler, lamina ve tam seramik restorasyonların endikasyon ve kontrendikasyonları, diş preparasyonu, ölçü alımı, geçici restorasyonlar, restorasyonların yapım yöntemleri, prova, simantasyon ve hasta takibi, klinik olgular üzerinden laboratuvar kısmı ile birlikte irdelenecek ve tüm aşamalar katılımcılarla paylaşılacaktır.