Alpdoğan KANTARCI

Forsyth Enstitüsü’nde öğretim üyesidir; Harvard Universitesi ve Boston Üniversitesi Dişhekimliği Fakültesi’nde öğretim üyesi olarak görevlidir. İstanbul Üniversitesi Dişhekimliği Fakültesi’nden 1991 yilinda mezun olmuş, aynı fakültenin Periodontoloji Anabilim Dalı’nda doktorasını tamamlamıştır. 1999’da doktora sonrası araştırmacı olarak Boston Üniversitesi’nde çalışmaya başlamış, 2002-2004 arasında Boston Üniversitesi’nde periodontoloji uzmanlığı eğitimini almış, 2004 yılında öğretim üyeliğine atanmıştır. 2004 yılında Türkiye’de doçentlik sınavını vererek doçent olmuş, 2009 yılında Boston Üniversitesi Dişhekimliği Fakültesi Periodontoloji ve Oral Biyoloji Bölümü’nde doçentliğe yükseltilmiştir. 2010 yilinda Forsyth Enstitüsü’ne geçmiştir; o tarihten bu yana burada araştırmacı, klinisyen ve öğretim üyesi olarak çalışmalarına devam etmektedir. Aynı zamanda Forsyth Enstitüsü klinik direktörüdür. Akademik kariyeri boyunca 50’den fazla doktora, uzmanlık ve yuksek lisans tezi yönetmiş, lisans, yüksek lisans ve uzmanlık dersleri vermiştir; klink eğitimde görev almıştır. Yirmiden fazla derginin yazım kurulunda ve hakemliğinde çalışmaktadır. Araştırma ilgi alanları periodontal hastalığın moleküler mekanizmaları, iltihabın oral/dental ve sistemik hastalıklarla ilişkisi, ileri inceleme tekniklerinin dişhekimliği ve tıpta iltihabı hastalıkların tanısı ve tedavisindeki yeri ve özellikle son yıllarda hızlandırılmış ortodontik tedavinin biyolojik mekanizmaları olarak tarif edilebilir. Dr. Kantarcı 130’dan fazla makale yayınlamış, kitap bölümleri yazmış; dişhekimliği ve genel tıp kongrelerinde davetli olarak 400’den fazla konferans ve sözlu bildiri sunmuştur.


Yaşlanmanın Periodontal ve Peri-İmplant Dokular Üzerindeki Etkisi


Yaşlanmanın biyolojik süreçler üzerine olan etkisi vücudun tüm dokularında olduğu gibi dişeti ve periodontal dokular uzerinde de görülmektedir. Klasik bilgiler, periodontal hastalıkların yaşlanmaya bağlı olarak arttığını göstermektedir. Bununla birlikte gelişen patolojilerin erken dönemde başlayan doku dejenerasyonunun uzun süreli etkisine mi yoksa yaşlanmanin doğrudan bir sonucu mu olduğu bilinmemektedir. Özellikle sağlıklı periodontal ve ağız dokularının yaşa bağlı olarak değişimi konusundaki bilgiler son derece sınırlıdır. Bu sürecin histopatolojik, hücresel ve moleküler düzeyde anlaşılması giderek yaşlanan insan topluluklarının ağız ve diş sağlığı hizmetlerinin en doğru şekilde verilmesi açısından son derece önemlidir. Bu sunumda yaşlanmaya bağlı olarak dişeti ve periodontal dokularda meydana gelen değişimler, periodontal ve peri-implant sağlık ve hastalıklar açısından incelenecektir.