Ali Murat KÖKAT

1998 yılında Hacettepe Üniversitesi Dişhekimliği Fakültesi'nden mezun olan Prof. Dr. Ali Murat Kökat, 2004 yılında aynı fakültenin Protetik Diş Tedavisi ABD'da doktorasını tamamlamıştır. Yeditepe Üniversitesi'nde öğretim görevlisi olarak çalıştıktan sonra 2008-2009 arasında Rheinische Friedrich Wilhelms Üniversitesi'nde, Ağız, Diş ve Çene Hastalıkları ve Cerrahisi departmanında ITI bursiyeri olarak bulunmuştur. 2012 yılında doçentlik ünvanını almış, 2018 yılında da Okan Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi Protetik Diş Tedavisi Anabilim Dalında Profesörlük kadrosuna atanmıştır ve bu fakültede öğretim üyeliği görevini sürdürmektedir.

Uluslararası hakemli dergilerde yayınlanan makaleleri ve uluslararası bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitabında (Proceedings) basılan bildirilerinin yanısıra  dijital dişhekimliği,  porselen laminate veneerler ve implantoloji alanlarında yurtiçi ve yurtdışı kurslar vermekte ve konuşmacı olarak faaliyet göstermektedir. Bugüne dek 8 kitabın Türkçe’ye çevirisini gerçekleştirmiştir.  ITI, CADA ve TPİD üyesidir. ITI vakfının uluslararası komite ve gruplarında ülkemizi temsil etmektedir. ITI Türkiye yönetiminde geçmiş dönemde iletişim sorumluluğu görevini ifa etmiş ve dijital dişhekimliği ile ilgili olarak faaliyetlerini gösteren CADA (Computer Aided Dentistry Academy) kurucu üyesi ve geçmiş dönem başkanıdır.